Matematikus (osztatlan)

2014

Lőrincz Katalin: Kétmintás statisztikai eljárások
Témavezető: Móri Tamás, Prőhle Tamás

2012

Egri Attila: Zeolitok és azonos rúdhosszúságú szerkezetek merevsége
Témavezető: Jordán Tibor

Kulin Júlia: Félcsoportok relációs foka
Témavezető: Szabó Csaba

Muntag Márton: Parciális homomorfizmusok kiterjesztése relációstruktúrákon (angolul)
Témavezető: Sági Gábor

Ujházy Márton: Görbület és konvexitás
Témavezető: Moussong Gábor

2011

Beringer Dorottya: Véletlen fraktálok
Témavezető: Elekes Márton

Hutvágner Gábor: Piaci alapú árazás
Témavezető: Arató Miklós

Kiss-Tóth Christian: Sudoku és a véges geometriák
Témavezető: Kiss György

Krusper Márta: Többdimenziós extrém érték eloszlások alkalmazása biztosítási és pénzügyi adatokra
Témavezető: Rakonczai Pál

Szabó István: Nem-élet tartalékolási módszerek megbízhatóságáról
Témavezető: Arató Miklós

Szládek Zoltán: Haar-nullhalmazok és a második kategóriájúság konzisztens tükröződése Cantor halmazokon
Témavezető: Elekes Márton

Tábor Áron: Periódus-index problémák görbéken
Témavezető: Szamuely Tamás

2010

Ács Bernadett: Síkfedések szétbonthatósága
Témavezető: Tóth Géza

Aubin Zoltán: Állandó negatív görbületű felületek
Témavezető: Csikós Balázs

Bodnár József: Stabil homotópiaelmélet
Témavezető: Szűcs András

Csajbók Bence: Kombinatorikusan definiált ponthalmazok véges síkokon
Témavezető: Kiss György

Deák Barbara: Csődvalószínűségek becslése a biztosításban
Témavezető: Arató Miklós

Farkas Ábel: Fraktálok érdekes vetítési tulajdonságai
Témavezető: Elekes Márton

Kaszanitzky Viktória: Ritka hipergráfok: algoritmusok és alkalmazások
Témavezető: Jordán Tibor

Király Csaba: Algoritmusok szupermoduláris függvények fedésére
Témavezető: Frank András

Kiss Demeter: Lévy piacmodellek alkalmazása kamatláb derivatívák árazására (angolul)
Témavezető: Márkus László

Pintér Gergő: Általános Gauss-Bonnet tétel - görbület és kohomológia
Témavezető: Némethi András

Radványi Anna Ráhel: Költségelosztási modellek
Témavezető: Kovács Gergely, Pintér Miklós

Solymos András: Ramsey-számok
Témavezető: Komjáth Péter

Strenner Balázs: n-pont halmazok a síkban
Témavezető: Laczkovich Miklós

Szekeres Fanni: A Black-Scholes-Merton módszer kritikája
Témavezető: Pröhle Tamás

Torma Róbert: Bayesi módszerek a térbeli statisztikában
Témavezető: Arató Miklós

2009

Antal László: Diszkrét valószínűségeloszlások távolsága
Témavezető: Móri Tamás

Csáki Attila: Transzverzális tételek euklideszi síkon
Témavezető: Dr.Böröczky Károly

Hablicsek Márton: Sum-free sets (angolul)
Témavezető: Pyber László

Herczegh Attila: Centrális határeloszlás-tételek az ergodelméletben (angolul)
Témavezető: Prokaj Vilmos

Horváth Márton: Kockarácsok
Témavezető: Moussong Gábor

Hubai Tamás: A kromatikus polinom (angolul)
Témavezető: Lovász László

Joó Dániel: Invariant Theory of Quiver Settings and Complete Intersections (angolul)
Témavezető: Domokos Mátyás

Juhász Máté Lehel: Kévekohomológiák
Témavezető: Némethi András

Maga Péter: Kis halmazok, nagy halmazok, Hausdorff-dimenzió
Témavezető: Keleti Tamás

Pach Péter Pál: Öten egy szobában
Témavezető: Szabó Csaba

Péterfalvi Ferenc: Független fák gráfokban
Témavezető: Bérczi Kristóf és Frank András

Pongrácz András: Affin teljes G-halmazok (angolul)
Témavezető: Pelikán József

Puskás Anna: Multiszimmetrikus polinomok három dimenzióban (angolul)
Témavezető: Domokos Mátyás

Rácz Béla András: Cobordism and elimination of singularities (angolul)
Témavezető: Szűcs András

Szabó Máté: Diszkrét analitikus függvények
Témavezető: Lovász László

Szalai Zsolt: Program ekvivalencia és logikai relációk
Témavezető: Csörnyei Zoltán

Szamoránsky János: Valószínűségi előrejelzések
Témavezető: Arató Miklós

Titkos Tamás: Lineáris funkcionálok integrál-reprezentációja
Témavezető: Czách László

Tomsits András: Banach nyílt leképezés és zárt gráf tétel és általánosításai
Témavezető: Kristóf János

Vidor Sára: Síkgráfok és általánosításaik
Témavezető: Vesztergombi Katalin és Tóth Géza

2008

Backhausz Ágnes: Néhány sztochasztikus folyamat nemstandard megközelítésben
Témavezető: Prokaj Vilmos

Balogh János: A finitisztikusdimenzó-sejtés
Témavezető: Ágoston István

Csóka Endre: Hatékony sztochasztikus mechanizmusok tervezése (angolul)
Témavezető: Pintér Miklós

Cziszter Kálmán: A Grunwald-Wang tétel bizonyítása a Galois-kohomológia eszközeivel
Témavezető: Szamuely Tamás

Erdős Dóra: A Clar-szám és a koherens ciklikus sorrend kapcsolata
Témavezető: Frank András

Geleji János: Lineáris élszámú gráfok és hipergráfok Ramsey-számairól
Témavezető: Katona O.H. Gyula

Gyenis Zalán: Stabil struktúrák véges részstruktúráiról (angolul)
Témavezető: Sági Gábor

Horváth Ramón: Reprezentálhatósági problémák az algebrai logikában (angolul)
Témavezető: Sági Gábor

Illés Ferenc: Szóproblémák és azonosságok félcsoportokban
Témavezető: Szabó Csaba

Kiss Gergely: Valós függvények metszéspontjainak vizsgálata
Témavezető: Laczkovich Miklós

Kunszenti-Kovács Dávid: Flows in networks - a probabilistic approach (angolul)
Témavezető: Sikolya Eszter

Mezei József: Csődvalószínűségek becslései
Témavezető: Arató Miklós

Nagy Zoltán Lóránt: Egy Turán-típusú probléma többrészes gráfokban
Témavezető: Gács András, Montágh Balázs

Németh András: Elsőrendű állítások határvalószínűsége véletlen gráfokon (angolul)
Témavezető: Friedl Katalin, Tardos Gábor

Salát Máté: A Kneser–Poulsen-sejtés, Schläfli-típusú formulák
Témavezető: Dr. Csikós Balázs

Szignárovits Soma: A Klein megfeleltetés néhány tulajdonsága
Témavezető: Kiss György

Tarcsay Zsigmond: Operátorkiterjesztések Hilbert-téren
Témavezető: Sebestyén Zoltán

Tóth Bálint: Topologikus csoportokkal kapcsolatos differenciálelméleti problémák vizsgálata
Témavezető: Kristóf János


Korábbi matematikus diplomamunkák (1996-2007)