Math Master's Theses

2006

 • Richárd Balka: Nem standard módszerek a sztochasztikus analízisben (PDF, 269K)
 • Gábor Bartók: Természetes nyelvek gépi tanulása -- az ABL algoritmus (DVI, 114K) (PDF, 269K) (Gzipped Postscript, 319K)
 • Zsombor Gegesy: Waveletek az idősor elemzésben (DVI, 97K) (PDF, 283K) (Gzipped Postscript, 173K)
 • Bence Mélykúti: The Mixing Rate of Markov Chain Monte Carlo Methods and some Applications of MCMC Simulation in Bioinformatics (PDF, 620K)
 • Zoltán Miklós: Lokálisan Javító Algoritmusok a Kombinatorikus Optimalizálásban (DVI, 190K) (PDF, 395K)
 • Tamás Nagy: Markov-modulált Poisson folyamatok statisztikai vizsgálata (DVI, 378K) (PDF, 620K) (Gzipped Postscript, 612K)
 • Zsolt Patakfalvi: Orbit structures and incidence (PDF, 355K) (Gzipped Postscript, 281K)

 • 2005

 • Nikolett Győri: Az IBNR számítás sajátosságai az életbiztosításban (PDF, 451K) (Gzipped Postscript, 324K)
 • Nguyen Huu Hoi: On the problems of edge disjoint cliques in graphs (DVI, 111K) (PDF, 217K) (Gzipped Postscript, 118K)
 • Boldizsár Kalmár: Pontrjagin-Thom construction for singular maps with negative codimension (Gzipped Postscript, 384K)
 • Balázs Keszegh: Forbidden submatrices in 0-1 matrices (PDF, 376K) (Gzipped Postscript, 205K)
 • Sándor Kiss: Additív reprezentációfüggvények (DVI, 139K) (Gzipped Postscript, 138K)
 • András Máthé: Önhasonló halmazok egybevágóság-invariáns mértékeiről (DVI, 119K) (Gzipped Postscript, 175K)
 • József Mező: Cayley gráfok izomorfizmus problémája (DVI, 114K) (Gzipped Postscript, 129K)
 • Gergely Naszódi: Diszkrét és folytonos az analízisben (DVI, 146K) (PDF, 269K)
 • Rafael Ördög: Topológiai játékok (PDF, 15M)
 • Dömötör Pálvölgyi: Communication Complexity (PDF, 388K) (Gzipped Postscript, 242K)
 • Zsolt Szűcs: Infinite dimensional generalizations of Brouwer's fixed point theo rem (in Hungarian) (PDF, 780K)
 • Vera Vértesi: Azonosságok 0-egyszerű félcsopotokban (PDF, 338K) (Gzipped Postscript, 169K)
 • Máté Vizer: A PCF DEF-je (DVI, 122K) (PDF, 325K) (Gzipped Postscript, 117K)
 • Gergely Zábrádi: A Nottingham csoport részcsoportjai (DVI, 376K) (PDF, 376K) (Gzipped Postscript, 205K)

 • 2004

 • Gábor Horváth: A mérgezett csoki játék - új megközelítés (PDF, 493K)
 • András Juhász: Regular homotopy classes of singular maps (Gzipped Postscript, 481K)
 • László Lukács: Számlálások adatfolyamokban (PDF, 354K), (Gzipped Postscript, 145K)
 • Zoltán Ádám Mann: Metric-Based Approximation Algorithms for Graph Cut Problems (PDF, 369K), (Gzipped Postscript, 214K)
 • András Orbán: Approximation of the minimum bisection and the hardware-software partitioning problem (PDF, 370K), (Gzipped Postscript, 660K)
 • Júlia Pap: Structure and polyhedra of stable matchings (in Hungarian) (PDF, 312K),
 • Bertalan Pécsi: Categorical trees as formulas (Gzipped Postscript, 174K)
 • András Serény: Hyperbolic Semigroups and Fourier Multipliers (DVI, 124K), (Gzipped Postscript, 122K)
 • Tamás Terpai: Level sets of Lipschitz quotient mappings from super-reflexive Banach spaces to R (DVI, 101K), (PDF, 283K), (Gzipped Postscript, 122K)
 • Nguyen Tien Thanh: Disjoint paths and cuts in planar graphs (PDF, 1251K), (Gzipped Postscript, 632K)
 • László Végh: Az irányított összefüggőség növelése (DVI, 301K), (PDF, 911K), (Gzipped Postscript, 291K)

 • 2003

 • Gergely Bérczi: Calculation of Thom polynomials for minimal orbits (DVI, 191K), (Gzipped Postscript, 202K)
 • Tamás Gulácsi: Általános szummációs módszerek (DVI, 174K), (PDF, 502K), (Gzipped Postscript, 256K)
 • Zsolt Katona: A Barabási-Albert féle véletlen fa szélessége (DVI, 77K), (Gzipped Postscript, 104K)
 • Balázs Kőműves: Thom polynomials via restriction equations (Gzipped Postscript, 455K)
 • Gábor Kun: On the fundamental group of finite posets (Gzipped Postscript, 162K)
 • Gábor Lippner: Multiple point manifolds of immersions (Gzipped Postscript, 216K)
 • Balázs Patkós: Mit nyerhetünk, ha lottózva forszolunk? (DVI, 190K), (Gzipped Postscript, 143K)
 • Dávid Szeghy: Az általánosított Robertson-Walker tér-idők térszerű részének jellemzése (DVI, 144K), (PDF, 1371K), (Gzipped Postscript, 131K)
 • Ádám Tóth: Struktúratételek a párosításelméletben (DVI, 119K), (Gzipped Postscript, 113K)
 • Zsuzsanna Vaik: Kombinatorikus módszerek az ütemezéselméletben (DVI, 172K), (Gzipped Postscript, 146K)

 • 2002

 • Mihály Bárász: Halmazrendszerek pakolása (PDF, 373K), (Gzipped Postscript, 182K)
 • Imre Bozi: Kvázilineáris elliptikus egyenletek megoldásairól (DVI, 162K), (Gzipped Postscript, 153K)
 • Gábor Braun: On the category of unique factorisation domains (PDF, 257K), (DVI, 52K), (Gzipped Postscript, 90K)
 • Péter Frenkel: Az ortogonális csoport vektorinvariánsai a 2 karakterisztikájú esetben (DVI, 188K), (Gzipped Postscript, 158K)
 • Tamás Mátrai: Difference functions of periodic L_p functions (DVI, 77K), (Gzipped Postscript, 124K)
 • Zalán Mátyás: A System Theoretic Approach to Behavioral Finance (PDF, 439K), (DVI, 127K), (Gzipped Postscript, 188K)
 • Gyula Pap: Gráfelméleti struktúraalgoritmusok (Gzipped Postscript, 209K)
 • Imre Pólik: Lineáris optimalizálás belsőpontos módszereinek újszerű vizsgálata (PDF, 714K), (Gzipped Postscript, 472K)
 • István Prause: Kvázikonform leképezések magasabb dimenzióban (DVI, 194K), (Gzipped Postscript, 182K)
 • Gábor Rudolf: Bipartite graphs in the combinatorics of words (DVI, 113K), (Gzipped Postscript, 119K)
 • Jácint Szabó: Ugrácsok és a matroid parity (DVI, 386K), (Gzipped Postscript, 311K)

 • 2001

 • Katalin Gyarmati: Hatvány-, hatványteli és hatványmentes számok összegsorozatokban és multiplikatív struktúrákban (DVI, 167K), (Gzipped Postscript, 176K)
 • Csaba Henk: An analysis of the finiteness principle of database theory (Gzipped Postscript, 191K)
 • Márton Naszódi: Állandó szélességű halmazok geometriája (Gzipped Postscript, 180K), (Gzipped PDF, 322K)
 • Károly Podoski: Csoportmennyiségek aszimptotikus kapcsolata (DVI, 150K) , (Gzipped Postscript, 200K)
 • Júlia Réffy: Véletlen mátrixok sajátértékei (DVI, 269K), (Gzipped Postscript, 254K)
 • Zoltán Ruzsa: Euklideszi terek fedése kis halmazokkal (Gzipped Postscript, 158K)

 • 2000

 • Gergely Borbás: Kriptográfiai protokollok intelligens kártyákon (DVI, 125K), (Gzipped Postscript, 93K)
 • Péter Fige: Többtermékes folyam problémák (Gzipped Postscript, 221K)
 • Attila Gulyás: Variációk az Erdős-Szekeres problémára (Gzipped Postscript, 191K)
 • Ferenc Izsák: Sztochasztikus rezonancia a kémiai kinetikában (DVI, 99K), (Gzipped Postscript, 73K)
 • Bálint Jávor: Inverz problémák a kombinatorikus optimalizálásban (DVI, 110K), (Gzipped Postscript, 91K)
 • Lajos Lóczi: Gradient-Fourier method for nonlinear elliptic partial differential equations in Soboljev space (DVI, 80K), (Gzipped Postscript, 77K)
 • Izabella Márton: Baer részterek reprezentációja (DVI, 127K), (Gzipped Postscript, 89K)
 • Eszter Sikolya: Mérték, kategória és szigma-porozitás (DVI, 205K), (Gzipped Postscript, 137K)
 • Benedek Valkó: Diszkrepanciák számtani sorozatokban (DVI, 239K), (Gzipped Postscript, 139K)
 • Balázs Visy: Konvex politópok stabilitásvizsgálata két és három dimenzióban (Gzipped Postscript, 196K)

 • 1999

 • Marianna Csőrnyei: Mennyi a kicsi ha a tér nagy? -- Nullahalmazok Banach-terekben (DVI, 106K), (Gzipped Postscript, 78K)
 • Tamás Király: A leemelési művelet és alkalmazásai (DVI, 285K), (Gzipped Postscript, 217K)
 • Tamás Varjú: Szimplektikus részsokaság Stein komplementummal (DVI, 153K), (Gzipped Postscript, 114K)
 • Bálint Farkas: A topologikus vektorterek elméletének alkalmazásai (DVI, 389K), (Gzipped Postscript, 222K)
 • Bálint Birszki: Primitív éles permutációcsoportok (DVI, 160K), (Gzipped Postscript, 116K)
 • Gábor Maróti: Szubmoduláris függvények és poliédereik (DVI, 199K), (Gzipped Postscript, 141K)

 • 1998

 • Krisztián Tichler: Kombinatorikus problémák az adatbázisok elméletében (DVI, 121K), (Gzipped Postscript, 96K)
 • Tamás Éltető: Statistical analysis of time series in IP networks (Gzipped Postscript, 245K)
 • Dániel Róka: Többszereplős kommunikációs komplexitás (DVI, 217K), (Gzipped Postscript, 127K)
 • Tamás Kálmán: Globális szingularitáselmélet (Gzipped Postscript, 320K)
 • Tibor Csergőffy: Benders dekompozíció általánosítása a Farkas tétel felhasználásával (DVI, 108K), (Gzipped Postscript, 100K)
 • László Hegedűs: Lyukak a szűrőn (DVI, 111K), (Gzipped Postscript, 83K)
 • Alice Hubenkó: Recognition algorithms for median graphs (Gzipped Postscript, 127K)
 • Márton Elekes: Baire 1 függvények rendtípusai (DVI, 106K), (Gzipped Postscript, 79K)
 • Miklós Rásonyi: FK-terek és végtelen mátrixok (DVI, 224K), (Gzipped Postscript, 148K)
 • Árpád Szlávik: A special D[X]/D/1/m queueing system: a correlated arrival process (Gzipped Postscript, 154K)
 • Tamás Hajba: Approximációs algoritmusok k-összefüggő részgráfok keresésére (Gzipped Postscript, 163K)
 • Alpár Jüttner: Paraméteres problémák a kombinatorikus optimalizálásban (Gzipped Postscript, 188K)

 • 1997

 • Judit Csima: Ökoszisztémák formális nyelvi modelljei (DVI, 314K)
 • Gyula Farkas: A Balas-féle elágazás és vágás algoritmus (DVI, 199K)
 • Pál Hegedűs: Konjugálás és hatványozás véges csoportokban (Gzipped Postscript, 130K)
 • Balázs Kotnyek: A diszkrét momentum-probléma, és alkalmazása távközlési hálózatok megbízhatóságára (DVI, 225K)
 • László Szegő: Utak és párosítások (Gzipped Postscript, 124K)
 • Balázs Szentes: Generalizations of the Stone-Weierstrass theorem (DVI, 140K)
 • Csaba Tóth: Illeszkedési problémák az euklideszi térben (Gzipped Postscript, 175K)
 • Zoltán Ujváry-Menyhárt: Síkgráfok és konvex poliéderek (Gzipped Postscript, 144K)
 • Zoltán Végh: Útpakolási problémák gyűrűhálózatokban (Gzipped Postscript, 110K)

 • 1996

 • András Boncz: Genetikus algoritmusok Markov-lánc modellje (Gzipped Postscript, 112K)
 • Balázs Fleiner: Élek leemelése és csúcsok szétszedése irányítatlan gráfokban (Gzipped Postscript, 154K)
 • Gergely Harcos: Milyen távolságokra eshet egy valós szám az összes racionális számtól (DVI, 125K)
 • Antal Járai: Statisztikus fizikai eszközök az ergodelméletben (DVI, 208K)
 • Mikolt Jelencsics: On the dimensions in elementary geometric measure theory (DVI, 129K)
 • István Maricza: Részlegesen megfigyelt döntési folyamatok (Gzipped Postscript, 117K)
 • Ákos Szalkai: Keresés Matroidokban (Gzipped Postscript, 138K)
 • László Tersztenyák: Az utazó ügynök probléma és megoldása genetikus algoritmussal (DVI, 96K)
 • Dániel Varga: Algebrai Módszerek a Boole-hálózatok elméletében (Gzipped Postscript, 241K)
 • Gábor Wiener: Keresési problémák (DVI, 198K)