Matematikus Diplomamunkák


2006

 • Balka Richárd: Nem standard módszerek a sztochasztikus analízisben (PDF, 269K)
 • Bartók Gábor: Természetes nyelvek gépi tanulása -- az ABL algoritmus (DVI, 114K) (PDF, 269K) (Gzipped Postscript, 319K)
 • Gegesy Zsombor: Waveletek az idősor elemzésben (DVI, 97K) (PDF, 283K) (Gzipped Postscript, 173K)
 • Mélykúti Bence: The Mixing Rate of Markov Chain Monte Carlo Methods and some Applications of MCMC Simulation in Bioinformatics (PDF, 620K)
 • Miklós Zoltán: Lokálisan Javító Algoritmusok a Kombinatorikus Optimalizálásban (DVI, 190K) (PDF, 395K)
 • Nagy Tamás: Markov-modulált Poisson folyamatok statisztikai vizsgálata (DVI, 378K) (PDF, 620K) (Gzipped Postscript, 612K)
 • Patakfalvi Zsolt: Orbit structures and incidence (PDF, 355K) (Gzipped Postscript, 281K)

 • 2005

 • Győri Nikolett: Az IBNR számítás sajátosságai az életbiztosításban (PDF, 451K) (Gzipped Postscript, 324K)
 • Nguyen Huu Hoi: On the problems of edge disjoint cliques in graphs (DVI, 111K) (PDF, 217K) (Gzipped Postscript, 118K)
 • Kalmár Boldizsár: Pontrjagin-Thom construction for singular maps with negative codimension (Gzipped Postscript, 384K)
 • Keszegh Balázs: Forbidden submatrices in 0-1 matrices (PDF, 376K) (Gzipped Postscript, 205K)
 • Kiss Sándor: Additív reprezentációfüggvények (DVI, 139K) (Gzipped Postscript, 138K)
 • Máthé András: Önhasonló halmazok egybevágóság-invariáns mértékeiről (DVI, 119K) (Gzipped Postscript, 175K)
 • Mező József: Cayley gráfok izomorfizmus problémája (DVI, 114K) (Gzipped Postscript, 129K)
 • Naszódi Gergely: Diszkrét és folytonos az analízisben (DVI, 146K) (PDF, 269K)
 • Ördög Rafael: Topológiai játékok (PDF, 15M)
 • Pálvölgyi Dömötör: Communication Complexity (PDF, 388K) (Gzipped Postscript, 242K)
 • Szűcs Zsolt: A Brouwer-féle fixponttétel végtelen dimenziós általánosításai (PDF, 780K)
 • Vértesi Vera: Azonosságok 0-egyszerű félcsopotokban (PDF, 338K) (Gzipped Postscript, 169K)
 • Vizer Máté: A PCF DEF-je (DVI, 122K) (PDF, 325K) (Gzipped Postscript, 117K)
 • Zábrádi Gergely: A Nottingham csoport részcsoportjai (DVI, 376K) (PDF, 376K) (Gzipped Postscript, 205K)

 • 2004

 • Horváth Gábor: A mérgezett csoki játék - új megközelítés (PDF, 493K)
 • Juhász András: Regular homotopy classes of singular maps (Gzipped Postscript, 481K)
 • Lukács László: Számlálások adatfolyamokban (PDF, 354K), (Gzipped Postscript, 145K)
 • Mann Zoltán Ádám: Metric-Based Approximation Algorithms for Graph Cut Problems (PDF, 369K), (Gzipped Postscript, 214K)
 • Orbán András: Approximation of the minimum bisection and the hardware-software partitioning problem (PDF, 370K), (Gzipped Postscript, 660K)
 • Júlia Pap: Stabil párosítások struktúrája és poliéderei (PDF, 312K),
 • Pécsi Bertalan: Categorical trees as formulas (Gzipped Postscript, 174K)
 • Serény András: Hyperbolic Semigroups and Fourier Multipliers (DVI, 124K), (Gzipped Postscript, 122K)
 • Terpai Tamás: Level sets of Lipschitz quotient mappings from super-reflexive Banach spaces to R (DVI, 101K), (PDF, 283K), (Gzipped Postscript, 122K)
 • Nguyen Tien Thanh: Disjoint paths and cuts in planar graphs (PDF, 1251K), (Gzipped Postscript, 632K)
 • Végh László: Az irányított összefüggőség növelése (DVI, 301K), (PDF, 911K), (Gzipped Postscript, 291K)

 • 2003

 • Bérczi Gergely: Calculation of Thom polynomials for minimal orbits (DVI, 191K), (Gzipped Postscript, 202K)
 • Gulácsi Tamás: Általános szummációs módszerek (DVI, 174K), (PDF, 502K), (Gzipped Postscript, 256K)
 • Katona Zsolt: A Barabási-Albert féle véletlen fa szélessége (DVI, 77K), (Gzipped Postscript, 104K)
 • Kőműves Balázs: Thom polynomials via restriction equations (Gzipped Postscript, 455K)
 • Kun Gábor: On the fundamental group of finite posets (Gzipped Postscript, 162K)
 • Lippner Gábor: Multiple point manifolds of immersions (Gzipped Postscript, 216K)
 • Patkós Balázs: Mit nyerhetünk, ha lottózva forszolunk? (DVI, 190K), (Gzipped Postscript, 143K)
 • Szeghy Dávid: Az általánosított Robertson-Walker tér-idők térszerű részének jellemzése (DVI, 144K), (PDF, 1371K), (Gzipped Postscript, 131K)
 • Tóth Ádám: Struktúratételek a párosításelméletben (DVI, 119K), (Gzipped Postscript, 113K)
 • Vaik Zsuzsanna: Kombinatorikus módszerek az ütemezéselméletben (DVI, 172K), (Gzipped Postscript, 146K)

 • 2002

 • Bárász Mihály: Halmazrendszerek pakolása (PDF, 373K), (Gzipped Postscript, 182K)
 • Bozi Imre: Kvázilineáris elliptikus egyenletek megoldásairól (DVI, 162K), (Gzipped Postscript, 153K)
 • Braun Gábor: On the category of unique factorisation domains (PDF, 257K), (DVI, 52K), (Gzipped Postscript, 90K)
 • Frenkel Péter: Az ortogonális csoport vektorinvariánsai a 2 karakterisztikájú esetben (DVI, 188K), (Gzipped Postscript, 158K)
 • Mátrai Tamás: Difference functions of periodic L_p functions (DVI, 77K), (Gzipped Postscript, 124K)
 • Mátyás Zalán: A System Theoretic Approach to Behavioral Finance (PDF, 439K), (DVI, 127K), (Gzipped Postscript, 188K)
 • Pap Gyula: Gráfelméleti struktúraalgoritmusok (Gzipped Postscript, 209K)
 • Pólik Imre: Lineáris optimalizálás belsőpontos módszereinek újszerű vizsgálata (PDF, 714K), (Gzipped Postscript, 472K)
 • Prause István: Kvázikonform leképezések magasabb dimenzióban (DVI, 194K), (Gzipped Postscript, 182K)
 • Rudolf Gábor: Bipartite graphs in the combinatorics of words (DVI, 113K), (Gzipped Postscript, 119K)
 • Szabó Jácint: Ugrácsok és a matroid parity (DVI, 386K), (Gzipped Postscript, 311K)

 • 2001

 • Gyarmati Katalin: Hatvány-, hatványteli és hatványmentes számok összegsorozatokban és multiplikatív struktúrákban (DVI, 167K), (Gzipped Postscript, 176K)
 • Harrach Nóra Viola: Unitálok (DVI, 330K), (Gzipped Postscript, 241K)
 • Henk Csaba: An analysis of the finiteness principle of database theory (Gzipped Postscript, 191K)
 • Naszódi Márton: Állandó szélességű halmazok geometriája (Gzipped Postscript, 180K), (Gzipped PDF, 322K)
 • Podoski Károly: Csoportmennyiségek aszimptotikus kapcsolata (DVI, 150K), (Gzipped Postscript, 200K)
 • Réffy Júlia: Véletlen mátrixok sajátértékei (DVI, 269K), (Gzipped Postscript, 254K)
 • Ruzsa Zoltán: Euklideszi terek fedése kis halmazokkal (Gzipped Postscript, 158K)

 • 2000

 • Borbás Gergely: Kriptográfiai protokollok intelligens kártyákon (DVI, 125K), (Gzipped Postscript, 93K)
 • Csorba Péter: Morin-leképezések vizsgálata (Gzipped Postscript, 257K)
 • Fige Péter: Többtermékes folyam problémák (Gzipped Postscript, 221K)
 • Gulyás Attila: Variációk az Erdős-Szekeres problémára (Gzipped Postscript, 191K)
 • Izsák Ferenc: Sztochasztikus rezonancia a kémiai kinetikában (DVI, 99K), (Gzipped Postscript, 73K)
 • Jávor Bálint: Inverz problémák a kombinatorikus optimalizálásban (DVI, 110K), (Gzipped Postscript, 91K)
 • Lóczi Lajos: Gradient-Fourier method for nonlinear elliptic partial differential equations in Soboljev space (DVI, 80K), (Gzipped Postscript, 77K)
 • Márton Izabella: Baer részterek reprezentációja (DVI, 127K), (Gzipped Postscript, 89K)
 • Sikolya Eszter: Mérték, kategória és szigma-porozitás (DVI, 205K), (Gzipped Postscript, 137K)
 • Valkó Benedek: Diszkrepanciák számtani sorozatokban (DVI, 239K), (Gzipped Postscript, 139K)
 • Visy Balázs: Konvex politópok stabilitásvizsgálata két és három dimenzióban (Gzipped Postscript, 196K)

 • 1999

 • Birszki Bálint: Primitív éles permutációcsoportok (DVI, 160K), (Gzipped Postscript, 116K)
 • Csőrnyei Marianna: Mennyi a kicsi ha a tér nagy? -- Nullahalmazok Banach-terekben (DVI, 106K), (Gzipped Postscript, 78K)
 • Farkas Bálint: A topologikus vektorterek elméletének alkalmazásai (DVI, 389K), (Gzipped Postscript, 222K)
 • Király Tamás: A leemelési művelet és alkalmazásai (DVI, 285K), (Gzipped Postscript, 217K)
 • Maróti Gábor: Szubmoduláris függvények és poliédereik (DVI, 199K), (Gzipped Postscript, 141K)
 • Varjú Tamás: Szimplektikus részsokaság Stein komplementummal (DVI, 153K), (Gzipped Postscript, 114K)

 • 1998

 • Tichler Krisztián: Kombinatorikus problémák az adatbázisok elméletében (DVI, 121K), (Gzipped Postscript, 96K)
 • Éltető Tamás: Statistical analysis of time series in IP networks (Gzipped Postscript, 245K)
 • Róka Dániel: Többszereplős kommunikációs komplexitás (DVI, 217K), (Gzipped Postscript, 127K)
 • Kálmán Tamás: Globális szingularitáselmélet (Gzipped Postscript, 320K)
 • Csergőffy Tibor: Benders dekompozíció általánosítása a Farkas tétel felhasználásával (DVI, 108K), (Gzipped Postscript, 100K)
 • Hegedűs László: Lyukak a szűrőn (DVI, 111K), (Gzipped Postscript, 83K)
 • Hubenkó Alice: Recognition algorithms for median graphs (Gzipped Postscript, 127K)
 • Elekes Márton: Baire 1 függvények rendtípusai (DVI, 106K), (Gzipped Postscript, 79K)
 • Rásonyi Miklós: FK-terek és végtelen mátrixok (DVI, 224K), (Gzipped Postscript, 148K)
 • Szlávik Árpád: A special D[X]/D/1/m queueing system: a correlated arrival process (Gzipped Postscript, 154K)
 • Hajba Tamás: Approximációs algoritmusok k-összefüggő részgráfok keresésére (Gzipped Postscript, 163K)
 • Jüttner Alpár: Paraméteres problémák a kombinatorikus optimalizálásban (Gzipped Postscript, 188K)

 • 1997

 • Csima Judit: Ökoszisztémák formális nyelvi modelljei (DVI, 314K)
 • Farkas Gyula: A Balas-féle elágazás és vágás algoritmus (DVI, 199K)
 • Hegedűs Pál: Konjugálás és hatványozás véges csoportokban (Gzipped Postscript, 130K)
 • Kotnyek Balázs: A diszkrét momentum-probléma, és alkalmazása távközlési hálózatok megbízhatóságára (DVI, 225K)
 • Szegő László: Utak és párosítások (Gzipped Postscript, 124K)
 • Szentes Balázs: Generalizations of the Stone-Weierstrass theorem (DVI, 140K)
 • Tóth Csaba: Illeszkedési problémák az euklideszi térben (Gzipped Postscript, 175K)
 • Ujváry-Menyhárt Zoltán: Síkgráfok és konvex poliéderek (Gzipped Postscript, 144K)
 • Végh Zoltán: Útpakolási problémák gyűrűhálózatokban (Gzipped Postscript, 110K)

 • 1996

 • Boncz András: Genetikus algoritmusok Markov-lánc modellje (Gzipped Postscript, 112K)
 • Fleiner Balázs: Élek leemelése és csúcsok szétszedése irányítatlan gráfokban (Gzipped Postscript, 154K)
 • Harcos Gergely: Milyen távolságokra eshet egy valós szám az összes racionális számtól (DVI, 125K)
 • Járai Antal: Statisztikus fizikai eszközök az ergodelméletben (DVI, 208K)
 • Jelencsics Mikolt: On the dimensions in elementary geometric measure theory (DVI, 129K)
 • Maricza István: Részlegesen megfigyelt döntési folyamatok (Gzipped Postscript, 117K)
 • Szalkai Ákos: Keresés Matroidokban (Gzipped Postscript, 138K)
 • Tersztenyák László: Az utazó ügynök probléma és megoldása genetikus algoritmussal (DVI, 96K)
 • Varga Dániel: Algebrai Módszerek a Boole-hálózatok elméletében (Gzipped Postscript, 241K)
 • Wiener Gábor: Keresési problémák (DVI, 198K)