Matematika tanár (osztatlan)

2018

Kerekes Kálmán: A Pitagorasz-tétel néhány bizonyításának összevetése
Témavezető: Dr. Vancsó Ödön

2017

Németh Ádám: Számkörbővítés és műveletek az iskolában
Témavezető: Török Judit adjunktus

2016

Ránkyné Szalay Rita: A 2-es számrendszer tanítása interaktív módon
Témavezető: Fried Katalin

2014

Gönci Miklós: Fraktálok a középiskolában
Témavezető: Vásárhelyi éva

Szakácsné Györey Bernadett: Véges geometriai problémák bevezetése az iskolában
Témavezető: Vancsó Ödön

2013

Barkó Ferenc: Logikák az iskolában
Témavezető: Vancsó Ödön, Munkácsy Katalin

Harmath Zsolt: Kettes számrendszer véges ábrázolásai
Témavezető: Hermann Péter

Király Dániel: A geometria modellje a programozás oktatásban
Témavezető: Vásárhelyi Éva

Pánczél Gyöngyi: Rabló-pandúr játékok gráfokon
Témavezető: Szőnyi Tamás, Héger Tamás, Barát János

Tóth Éva: Az exponenciális és a logaritmus függvény tanítása
Témavezető: Dr. Ambrus András

2012

Barcs Ádám: Hogyan oldjunk meg 10. osztályban matematika feladatokat más évfolyamokon szokásos módszerekkel
Témavezető: Ambrus Gabriella

Beringer Dorottya: Fraktálok az iskolában
Témavezető: Korándi József

Horváth Ágnes: Logikai feladatok középiskolásoknak
Témavezető: Komjáth Péter

Hutvágner Gábor: Életbiztosítás árazása középiskolában
Témavezető: Arató Miklós

Kreka Bálint: Math-Bridge kompetencia alapú webes tanulóplatform
Témavezető: Vásárhelyi Éva

Kulin Júlia: Matematika és média - Matematika a Gyilkos számok tévésorozatban
Témavezető: Korándi József

Mándy Attila: Mit, miért és milyen mélységben kell tudni egy tanárnak algebrából
Témavezető: Szeredi Éva

Marschal Viktória: Négyszögek vizsgálata euklideszi és nem-euklideszi geometriákban matematikai és módszertani szempontból
Témavezető: Lénárt István

Turchányi Anna: Sorozatok a projektoktatás szellemében
Témavezető: Juhász Péter

2011

Frigyesiné Gorove Mária: Tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematika oktatása
Témavezető: Hargitai Katalin, Vancsó Ödön

Jámbor Dorottya: Ellenőrzés és értékelés a magyar matematikaoktatásban
Témavezető: Ambrus András

Kiss Evelin Judit: Interaktív matematikaoktatás: Törtek tanítása
Témavezető: Fried Katalin

Krusper Márta: Biztosítási matematika a középiskolában
Témavezető: Vancsó Ödön

Laszák Nikolett: A sorozatok tanítása a magyar és egy angol tanítási nyelvű ország tantervében
Témavezető: Munkácsy Katalin

Matusik Edina: Összegképletek szemléletes bizonyítása
Témavezető: Ambrus András

Nagy Barbara: Az exponenciális és logaritmus függvények tanítása
Témavezető: Ambrus András

Nagy Veronika: Differenciálszámítás tanítása középiskolában
Témavezető: Ambrus András

Répásy Nóra: GeoGebra használata az általános iskolától a gimnáziumig
Témavezető: Fried Katalin

2010

Csajbók Bence: Kombinatorikusan definiált ponthalmazok véges síkokon
Témavezető: Kiss György

Deák Barbara: Nyerési esélyek kiszámítása középiskolában
Témavezető: Vancsó Ödön

György Piroska: A számológép használata a matematikaórán
Témavezető: Vásárhelyi Éva

Lanczendorfer Orsolya: Matematika a zenében vagy zene a matematikában
Témavezető: Gergó Lajos

Steller Gábor: Parkettázások a végtelen sakktáblán
Témavezető: Juhász Péter

Szente Judit: Időfüggő véletlen jelenségek modellezése
Témavezető: Márkus László

2009

Dobos Dániel: Fejezetek a csoportelméletből
Témavezető: Dr. Hermann Péter

Karlik Zsuzsanna: A tökéletes számok
Témavezető: Freud Róbert

Ujváry-Menyhárt Mónika: Játékok és játékos feladatok a matematika órán
Témavezető: dr. Vancsó Ödön

Varga Judit: Nevezetes pontrendszerek a véges geometriákban
Témavezető: Szőnyi Tamás