MSc Alkalmazott matematikus

2022

Abdul Kader Aida: A Deep Learning matematikai alapjai (angolul)
Témavezető: Dr. Szeghy Dávid

Marosvári Ágnes: Robusztus optimalizálás
Témavezető: Kis Tamás

2021

Dobrovoczki Péter: Diszjunktív vágások hálózati folyam modellje és szeparációja
Témavezető: Kis Tamás

Dorner Fanni Szonja: Járványterjedési Modellek és Kvalitatív Vizsgálatuk
Témavezető: Faragó István

Gál Boglárka: Algoritmikus megoldások logisztikai feladatokra (angolul)
Témavezető: Jüttner Alpár

Kolok Balázs Csegő: Vírusterjedési dinamikák hipergráfokon (angolul)
Témavezető: Király Zoltán

Kovács Márton: Diszkrét konvex optimalizálás
Témavezető: Frank András

Le Phuong Quynh: Computing implied volatility via inverse neural networks (angolul)
Témavezető: Dr. András Zempléni, Kinga Tikosi

Leitereg Miklós: Térkitöltő és támaszték tervező algoritmusok 3D nyomtatáshoz (angolul)
Témavezető: Jüttner Alpár

Nurzhan Sarzhan: Transformers and their applications is Natural Language Processing (angolul)
Témavezető: Lukács András

Szabó Eszter: Parametrikus keresést alkalmazó algoritmusok pakolási feladatokra (angolul)
Témavezető: Jüttner Alpár

2020

Bognár Edit: Terjedési modellek véletlen gráfokon (angolul)
Témavezető: Backhausz Ágnes

Czermann Tamás Krisztián: A főkomponens-analízis és a Kosambi-Karhunen-Loève tételkör gyakorlati alkalmazásai
Témavezető: Kornyik Miklós

Farkas Dóra: Ütemezési problémák speciális ütközési feltételekkel
Témavezető: Király Tamás

Kisfaludi Márton: Kombinatorikai kérdések a gráfok színezéséből ismert Föld-Hold problémára
Témavezető: Kiss Attila

Laky Tibor: Optimális fogadási stratégiák
Témavezető: Zempléni András

Nagy Gergely: Az Erdős-Faber-Lovász-sejtés
Témavezető: Kiss Attila

Paulovics Zoltán: Általánosított Turán-tételek
Témavezető: Nagy Zoltán Lóránt

Somogyi Roland: Gráfpolinomok: A kromatikus polinom
Témavezető: Csikvári Péter

Tamás Ambrus: Kernel alapú klasszifikációs algoritmusok és sztochasztikus garanciák (angolul)
Témavezető: Csáji Balázs Csanád, Backhausz Ágnes

Tamási Tímea: Online útvonaltervezés AGV-flotta irányítására
Témavezető: Kis Tamás

Ujszászi Zoltán: Részbenrendezések és alkalmazásaik Hilbert-terek operátorain
Témavezető: Titkos Tamás

Windisch Anita: Bifurkációk neurális hálózatok Hopfield-modelljében
Témavezető: Simon L. Péter

2019

Antal Ádám: Optimalizálási feladatok páros összehasonlítás mátrixokra
Témavezető: Bérczi-Kovács Erika, Bozóki Sándor

Benkő Beatrix: Autoenkóder alapú generatív modellezés (angolul)
Témavezető: Csiszárik Adrián

Boda Lívia: Operátorszeletelési eljárások és alkalmazásai aerodinamikai modellekre
Témavezető: Faragó István

Czifra Domonkos: Generatív modellek kiértékelési metrikái
Témavezető: Zombori Zsolt

Fellner Máté: Hálózatok a bioinformatikában (angolul)
Témavezető: Grolmusz Vince

Halasi Valentina: A Dantzig-Wolfe dekompozíció alkalmazása tervkészítési feladatokon (angolul)
Témavezető: Bérczi-Kovács Erika, Florian Pommerening

Horváth Ákos: Beágyazott párok optimális SSP Runge-Kutta módszerekre (angolul)
Témavezető: Fekete Imre

Juhász Balázs: Térbeli, időbeli, minőségi jellemzők véletlen gráfokban
Témavezető: Backhausz Ágnes

Kovács Adrienn: Markov-lánc Monte Carlo módszerek és alkalmazásai gráfokon
Témavezető: Backhausz Ágnes

Kővári Emese: A tengelyszimmetrikus centrális négytest-probléma lineáris stabilitásvizsgálata
Témavezető: Dr. Érdi Bálint

Lomoschitz Lilla: Többdimenziós ARMA folyamatok különböző felírásai és illesztései
Témavezető: Prőhle Tamás

Molnár András: Adaptív Runge-Kutta módszerek
Témavezető: Fekete Imre

Mona András: Európa árampiacainak összekapcsolása
Témavezető: Mádi-Nagy Gergely

Rácz Dániel: A C. elegans konnektomjának kontrollálhatósága (angolul)
Témavezető: Daróczy Bálint Zoltán, Benczúr András

Sulyán Tímea: Egy- és többdimenziós Lévy-folyamatok és alkalmazásaik
Témavezető: Backhausz Ágnes

Ulveczki Balázs: Geometriai hipergráfok színezése
Témavezető: Pálvölgyi Dömötör

Virág Fausztin Asztrik: Neuronhálók alkalmazása implicit ajánlórendszerekben
Témavezető: Benczúr András

2018

Harsányi Károly: Kombinatorikus módszerek szenzorhálózatok védelméhez (angolul)
Témavezető: Kiss Attila

Horváth Bálint: Járványterjedés modellezése adaptív hálózatokon
Témavezető: Nagy Noémi

Kiss Franciska: Differenciálegyenletek diszkretizációi és nemnegativitási tulajdonságaik
Témavezető: Faragó István

Kohut Lilla: Szenzorlokalizációs algoritmusok kombinatorikus vizsgálata
Témavezető: Kiss Attila

Kovács Adél: Többtípusú elágazó folyamatok
Témavezető: Backhausz Ágnes

Madarasi Péter: A gráfizomorfia probléma és a séták struktúrája (angolul)
Témavezető: Jüttner Alpár

Nagy Viktor: A felemelés és vetítés módszer az egészértékű programozásban
Témavezető: Kis Tamás

Rokob Sándor: Véletlen gráfok és időfüggő elágazó folyamatok
Témavezető: Móri Tamás

Smid Roland: Elágazó folyamatok változó környezetben
Témavezető: Dr. Michaletzky György

Szabó Dániel: Önközelítő utak
Témavezető: Pálvölgyi Dömötör

Szögi Viktória Rózsa: Szövegfeldolgozás gépi tanulási módszerekkel
Témavezető: Lukács András

2017

Ádám Réka: Véletlen gráfok és járványterjedési folyamatok
Témavezető: Backhausz Ágnes

Aleksziev Rita Antónia: Transzformációtanulás 2 dimenziós képeken mély autoenkóder hálózatokkal
Témavezető: Kondacs Attila, ifj. Benczúr András

Baranyi Károly Tamás: Rácsalgoritmusok
Témavezető: Dr. Grolmusz Vince

Császár Anett: Hálózati topológia a pénzügyi folyamatokban
Témavezető: Sebestyén Géza, Pröhle Tamás

Császár Szilvia: Diszkrét dichotómia
Témavezető: Dr. Kovács Sándor

Csurkó Lilla: A járványterjedés vizsgálata a numerikus analízis eszközeivel
Témavezető: Dr. Faragó István

Farkas László Zénó: Az Ebola járvány terjedésének numerikus és számítógépes modellezése (angolul)
Témavezető: Dr. Faragó István

Fazekas Karen Krisztina: Frakcionális folyamatok paraméterbecslése
Témavezető: Arató Miklós

Ferenczi Dóra: Loglineáris és grafikus modellek
Témavezető: Michaletzky György

Maros Gábor: Lebesgue-típusú felbontási tételek
Témavezető: Dr. Tarcsay Zsigmond

Neogrády-Kiss Márton: Számelméleti függvények vizsgálata differenciál- és integrálegyenletekkel
Témavezető: Simon Péter

Takács Bálint: A Húsvét-sziget ökológiai összeomlásának modellezése (angolul)
Témavezető: Faragó István, Horváth Róbert

Takács Kristóf: Szekvenciaillesztések matematikai jellemzése (angolul)
Témavezető: Dr. Grolmusz Vince

2016

Bóra Eszter: Idő-inkonzisztens tervezés viselkedéses közgazdaságtani problémákban
Témavezető: Király Tamás

Borostyán Dóra: Nemlineáris járványterjedési modellek
Témavezető: Horváth Róbert, Faragó István

Danyluk Tamás: Lock-szegény adatszerkezetek tervezése, elemzése és implementálása a C++11 memóriamodelljében
Témavezető: Dr. Porkoláb Zoltán

Deák Attila: Belsőpontos módszer geometriai programozási feladatra
Témavezető: Dr. Illés Tibor

Gimes Balázs: Agygráfok gráfelméleti analízise
Témavezető: Grolmusz Vince

Kelen Domokos Miklós: Online Ajánlórendszerek (angolul)
Témavezető: Benczúr András

Kristóf Panna: Optimális független fák keresése gráfokban
Témavezető: Bérczi-Kovács Erika, Tapolcai János

Lestyán Szilvia: Biztonságos több-résztvevős számítások gráfokon (angolul)
Témavezető: Lukács András

Marton Péter: Pszeudovéletlen sorozatok
Témavezető: Gyarmati Katalin

Németh László: Statisztikai módszerek a genetikában
Témavezető: Pröhle Tamás

Rozner Bence Péter: Érzékenységvizsgálat Lévy-féle kamatláb-modellekben
Témavezető: Boros Balázs (Belső konzulens: Prokaj Vilmos)

Somogyi Crescencia Kornélia: Féligárnyékos karakterek megtalálása
Témavezető: Pataki Péter, Lukács András

Szabó Ágnes: Kriptográfiai protokollok. Vak aláírás
Témavezető: Villányi Viktória Ildikó

Vass Balázs: Kombinatorikus geometriai módszerek alkalmazása hálózattámadások vizsgálatában (angolul)
Témavezető: Bérczi-Kovács Erika, Kőrösi Attila

2015

Béres Ferenc: Centralitás dinamikus gráfokon (angolul)
Témavezető: Benczúr András

Bodó Ágnes: Hálózati folyamatok oszcillációinak vizsgálata
Témavezető: Besenyei Ádám

Csicsó Diána: Diszkrét maximum-elv elliptikus feladatokra
Témavezető: Karátson János

Czene Anna: Redukált hitelkockázati modellek
Témavezető: Márkus László

Gilányi Gergely Tamás: VARMA folyamatok identifikációja
Témavezető: Pröhle Tamás

Góbor Dániel: Legrövdebb utak dinamikus úthálózatokban (angolul)
Témavezető: Király Zoltán

Mándli Anna: Optimalizálási problémák a háromdimenziós VLSI huzalozásban
Témavezető: Kiss Attila

Sáfár Rebeka: Neurális hálók
Témavezető: Prőhle Tamás

Tóth Bence Barnabás: Párosítás algoritmusok általános gráfokban
Témavezető: Jüttner Alpár

Tóth Lilla: Az újpesti cérnagyár raktározásának optimalizálása
Témavezető: Horváth János, Szabó Csaba

Vadas Norbert: Élszínezések
Témavezető: Bérczi Kristóf

Vigula Mónika: Gráf- és részgráf-izomorfizmus problémák kémiai adatbázisokban
Témavezető: Dr. Tichler Krisztián

2014

Brückler Zita Flóra: Pricing cross-currency products (angolul)
Témavezető: Dr. Molnár-Sáska Gábor

Fekete Márta: Elemszám-homogén halmazrendszerek leírása. Bi-lexikus rendezés alkalmazásai.
Témavezető: Frank András

Gilányi Gergely Tamás: VARMA folyamatok identifikációja
Témavezető: Pröhle Tamás

Horváth Ajna: Véletlen közegű kizárási folyamat, hidrodinamikai határátmenet
Témavezető: Nagy Katalin

Nagy Zsuzsanna: Fourier-transzformáció alkalmazása ipari adatok elemzésében
Témavezető: Simon Péter

Papp Artúr: Ragadozó-zsákmány rendszerek stabilitásvizsgálata territoriális viselkedés esetén
Témavezető: Garay József

Tóth Szilvia Ágnes: Gráfok síkbarajzolása
Témavezető: Bérczi Kristóf

2013

Budai Fruzsina Mária: Idősorok osztályozása
Témavezető: Prőhle Tamás

Csirik Mihály: Diszkrét maximumelvek (angolul)
Témavezető: Karátson János

Györgyi Péter: Ütemezés nem megújuló erőforrásokkal (angolul)
Témavezető: Kis Tamás

Hábel Réka: Pilóták Tréningeinek Optimalizálása Légitársaságok részére (angolul)
Témavezető: Jüttner Alpár

Hammer Gergő: Villamos hálózatok "terminal solvability" tulajdonságának vizsgálata
Témavezető: Recski András

Horváth Markó: Jármű és vezető ütemezés
Témavezető: Kis Tamás

Józsa Mónika: Öntaszító sztochasztikus folyamatok
Témavezető: Backhausz Ágnes

Kézér Tamás Gábor: Matroidok alkalmazása rúdszerkezetek merevségével kapcsolatos kérdésekben
Témavezető: Recski András

Királyné Maczkó Renáta: A negatív binomiális eloszlás paramétereinek becslése
Témavezető: Arató Miklós

Lócsiné Vándor Zsófia: Gyors párosítási algoritmusok
Témavezető: Király Tamás

Mészáros Mária: A hang- és beszédtömörítés matematikája
Témavezető: Szabó István

Pajkossy Katalin: Jegyszelekciós eljárások vizsgálata természetes nyelvfeldolgozásban felmerülő osztályozási feladatokra (angolul)
Témavezető: Kornai András

Stark András: Frakcionál differenciált folyamatok és kointegráció
Témavezető: Prőhle Tamás

Svantnerné Sebestyén Gabriella: A hővezetési egyenlet numerikus megoldása többlépéses módszerrel és a megoldás kvalitatív tulajdonságai
Témavezető: Faragó István

Szabó Emerencia Éva: Végeselem-módszerek összehasonlítása tárigény és konvergencia szempontjából
Témavezető: Horváth Tamás

Varga Roxána: Hálózati folyamatok közelítő differenciálegyenletei
Témavezető: Simon Péter

Vásárhelyi Bálint Márk: Szuffixfák és alkalmazásaik (angolul)
Témavezető: Bérczi Kristóf

2012

Darida Sándor: A modell prediktív irányítás alkalmazása differenciálegyenletekre
Témavezető: Simon Péter

Egyed Boglárka: Egy szubszonikus áramlási feladat numerikus megoldása
Témavezető: Karátson János, Horváth Tamás

Fegyverneki Tamás: Távolságkorreláció
Témavezető: Székely J. Gábor

Fekete Imre: A numerikus analízis alapfogalmainak vizsgálata (angolul)
Témavezető: Faragó István

Kis-Benedek Ágnes: Szimmetrikus és periodikus szerkezetek merevsége
Témavezető: Jordán Tibor

Kiss Attila: 3-dimenziós VLSI huzalozási algoritmusok
Témavezető: Dr. Recski András

Molnár Viktória: Gravitációs vízhullámok modellezése
Témavezető: Dr. Izsák Ferenc

Retek Dávid: Módszerek a metsző halmazrendszerek maximális méretének meghatározására
Témavezető: Katona Gyula

Szekeres Béla János: A szuperdiffúzió numerikus vizsgálata
Témavezető: Dr. Izsák Ferenc

Tardos Zsófia: Gépütemezési feladatok moldable esetben
Témavezető: Kis Tamás

Valkó Éva: Az analízis alkalmazásai az érrendszer vizsgálatában
Témavezető: Dr. Pfeil Tamás

Vígh Dorottya: Véletlen konstrukciók
Témavezető: Sziklai Péter

Vincze Gergely: Tranziens káosz nyitott biliárdokon
Témavezető: Tél Tamás

2011

Csörgő Gábor: Hibabecslések nemfolytonos végeselem módszerekre
Témavezető: Izsák Ferenc

Keszthelyi Gabriella: Topologikus entrópia
Témavezető: Buczolich Zoltán

Kovács Balázs: Szemilineáris parabolikus problémák (angolul)
Témavezető: Karátson János

Oláh István: Lotka-Volterra koevolúciós modellek vizsgálata
Témavezető: Garay József

Szabó András: Hálózati folyamatok modellezése differenciálegyenletekkel
Témavezető: Simon Péter