MSc Matematikus

2022

Ferenczi Dávid: Kezdeti konfiguráció hatása növekvő véletlen gráfsorozatokban (angolul)
Témavezető: Backhausz Ágnes

2021

Gehér Boglárka: Korlátos csoportreprezentációk hasonlósági problémája
Témavezető: Tarcsay Zsigmond

Göde Ábel: Pozitív operátorok lokálisan konvex tereken
Témavezető: Tarcsay Zsigmond, Dr

Havasréti Kristóf: Operátorok numerikus értékkészlete (angolul)
Témavezető: Tarcsay Zsigmond

Herendi Zsolt: Elemrendek összege csoportokban
Témavezető: Dr. Pálfy Péter Pál

Kanalas Kristóf: Koherens elméletek és koherens kategóriák (angolul)
Témavezető: Zsámboki Pál

Koltai László András: Bevezetés a Hodge elméletbe kompakt Kähler sokaságokon (angolul)
Témavezető: Szőke Róbert

Kubasch Alexander: Komplex projektív sokaságok topológiája (angolul)
Témavezető: Némethi András

Lévai Orsolya: A p-adikus Satake-izomorfizmus
Témavezető: Zábrádi Gergely

Nagy Kartal Dávid: Extremális problémák véges metsző halmazrendszereken
Témavezető: Katona Gyula

Németh Álmos: A Ricci-folyam és általánosításai
Témavezető: Csikós Balázs

Pálfy Máté: Különböző univerzálisan Baire fogalmak összehasonlítása és alkalmazásuk a Haar első kategóriájúságra (angolul)
Témavezető: Elekes Márton

Schefler Gergő: Hirzebruch-Jung szingularitások
Témavezető: Némethi András

Seress Dániel: Galois-elmélet a p-adikusok fölött
Témavezető: Zábrádi Gergely

2020

Csépai András: Szinguláris leképezések kobordizmusai (angolul)
Témavezető: Szűcs András

Indruck Balázs: Számtani sorozatok az egész számok részhalmazaiban
Témavezető: Gyarmati Katalin

Kátay Tamás: Tipikus kompakt halmazok (angolul)
Témavezető: Keleti Tamás

Krutki Tamás: p-adikus integrálás és alkalmazásai
Témavezető: Zábrádi Gergely

Le Thi Thanh Tu: Rigidity theory and its applications (angolul)
Témavezető: Prof. Tibor Jordan

Luo Haoran: Extremal Problems for Transformed Families of Sets (angolul)
Témavezető: Katona O.H. Gyula

Markó Ádám: A Sidorenko-sejtés
Témavezető: Frenkel Péter

Mendoza Cadena Lydia Mirabel: Minimális blokkoló halmaz probléma (angolul)
Témavezető: Bérczi Kristóf

Narmada Varadarajan: Colouring bottomless rectangles and arborescences (angolul)
Témavezető: Domotor Palvolgyi

Porupsánszki István: Általánosított oválisok véges projektív terekben
Témavezető: Kiss György

Radnai Ágnes: Deep learning. Takens tétele és alkalmazásai, a Feynman machine (angolul)
Témavezető: Kondacs Attila, Lukács András

Sagmeister Ádám: Diofantikus geometria - Faltings tétele
Témavezető: Zábrádi Gergely

Schwarcz Tamás Bence: Közös független halmazok pakolása matroidok redukciójával (angolul)
Témavezető: Bérczi Kristóf

Simon Richárd: Operátoralgebrák izomorfizmusai
Témavezető: Tarcsay Zsigmond

Szőke Tamás: Ramanujan-gráfok
Témavezető: Csikvári Péter

Udvardi László: Markov láncok és kártyakeverések keverési tulajdonságai (angolul)
Témavezető: Dr. Gerencsér Balázs

2019

Ágoston Péter: A Hadwiger--Nelson-probléma valószínűségi megközelítése (angolul)
Témavezető: Pálvölgyi Dömötör

Csanády Bálint Zsombor: 2-összefüggő digráfok konstruktív karakterizációja (angolul)
Témavezető: Bérczi Kristóf

Csernák Tamás: Analízis magasabb kofinalitású rendezett testekben
Témavezető: Komjáth Péter

Friedman Sára: Lorenz típusú leképezések periodikus pályái
Témavezető: Dr. Buczolich Zoltán

Maga Balázs: Az első áthaladási perkoláció egy topologikus variánsa (angolul)
Témavezető: Buczolich Zoltán

Romayssa Touaimia: Estimating the generator matrix from discrete data set (angolul)
Témavezető: Prőhle Tamás

Sávoly János Gábor: Projektív speciális lineáris csoportok szupercsoportjai
Témavezető: Dr. Szabó Csaba

Tossenberger Tamás: Autoenkóder alapú generatív modellek javítása
Témavezető: Varga Dániel

2018

Bärnkopf Pál: Pontszámvektorok algoritmikus vizsgálata
Témavezető: Bérczi Kristóf

Cui Hao: Learning Bayesian Network Structure from Data (angolul)
Témavezető: Prof. Pröhle Tamás

Gábor Hanna: About a conjecture of Goddard and Henning (angolul)
Témavezető: Bérczi Kristóf

Hoksza Zsolt: Automorf formák és expander gráfok (angolul)
Témavezető: Harcos Gergely

2017

Ágoston Tamás: Hiperfelület-szingularitások és invariánsaik
Témavezető: Némethi András

Damásdi Gábor: Some problems in combinatorial geometry (angolul)
Témavezető: Naszódi Márton

Dankovics Attila: Hamilton körök és teljes párosítások extremális gráfokban és hipergráfokban
Témavezető: Katona O.H. Gyula

Dozio, Peter: Forszolások (angolul)
Témavezető: Komjáth Péter

Gusmeroli, Nicoló: Machine scheduling to minimize weighted completion time (angolul)
Témavezető: Kis Tamás

Gyarmati Máté: Az internetes kommunikáció kriptográfiai biztonságának néhány matematikai kérdése
Témavezető: Szabó István

Hsinyi Lin: Application of machine learning in manufacturing industry (angolul)
Témavezető: Lukács András

Kaposi Ágoston: Gráf 3-sokaságok invariánsai
Témavezető: Némethi András

Kiss Melinda Flóra: Komplex felületek szingularitásai
Témavezető: Dr. Némethi András

Lajos Mátyás György: Mintacsoportok
Témavezető: Dr. Pálfy Péter Pál

Mihálykó András: Minimális költségű feszítőgráfok merevségi feltételekkel
Témavezető: Jordán Tibor

Péter Gerzson: T.I.- halmazok véges csoportokban
Témavezető: Pálfy Péter Pál

Seridi Nor El Houda: Nemlineáris megmaradási egyenletek numerikus megoldása (angolul)
Témavezető: Izsák Ferenc

Vértesy Gáspár: Fraktálszerű függvények (angolul)
Témavezető: Keleti Tamás

2016

Bertalan Bálint: Grammatika rendszerek és Boole-grammatikák (angolul)
Témavezető: Csuhaj Varjú Erzsébet

Czeller Ildikó: Maximáloperátor és Cantor-halmaz
Témavezető: Keleti Tamás

Deák Sándor: Csomók topológikus génuszára vonatkozó becslések
Témavezető: Stipsicz András

Földvári Viktória Andrea: Csomóelméleti invariánsok rácshomológiák segítségével (angolul)
Témavezető: Stipsicz András

Fonyó Dávid: Sorbanállási rendszerek távozási folyamatai
Témavezető: Michaletzky György

Frankl Nóra: Fedési kérdések a diszkrét geometriában (angolul)
Témavezető: Naszódi Márton

Juhász András: Ekvivariáns kohomológia és alkalmazása leszámlálásokban
Témavezető: Fehér László

Kalina Kende: Haar null halmazok nem lokálisan kompakt csoportokban (angolul)
Témavezető: Elekes Márton

Lenger Dániel Antal: Kombinatorikus keresési problémák
Témavezető: Katona Gyula

Mihálka Éva Zsuzsanna: Reakció-diffúziós egyenletek megoldhatósága
Témavezető: Karátson János

Nagy Donát: Haar null és Haar első kategóriájú halmazok (angolul)
Témavezető: Elekes Márton

Nagy János: Normál felület szingularitások
Témavezető: Némethi András

Poór Márk: Kurepa fák
Témavezető: Komjáth Péter

Sárai Zoltán István: Kéve-kohomológiák és alkalmazásuk
Témavezető: Némethi András

Ta The Anh: Racionális lefújás egy 4 szinguláris fibrumú Seifert fibrált sokaság mentén, és egzotikus CP^2#9\bar{CP^2} (angolul)
Témavezető: Stipsicz András

Weisz Ágoston: FPT Algorithms (angolul)
Témavezető: Király Zoltán

2015

Bencs Ferenc: Stabil polinomok és alkalmazásaik
Témavezető: Frenkel Péter

Benyó Krisztián: Navier–Stokes-típusú egyenletek önhasonló megoldásai (angolul)
Témavezető: Marco Cannone (belső konzulens: Besenyei Ádám)

Bodor Bertalan: Homogén struktúrák reduktjai
Témavezető: Szabó Csaba

Bognár Barna: A marginálisprobléma
Témavezető: Laczkovich Miklós

Dolecsek Máté: Véges halmazok additív és multiplikatív felbontása F_p-ben
Témavezető: Gyarmati Katalin és Sárközy András

Elekes Ábel: Kompatibilis Euler-séták
Témavezető: Frank András

Héra Kornélia: A Bochner-féle cső tétel és gömbi változata
Témavezető: Szőke Róbert

Karkus Zsuzsa: Stabil cserék (angolul)
Témavezető: Király Tamás

Mészáros András: Matroid metszetek pakolása
Témavezető: Frank András

Szabó Dávid: p-adikus Galois reprezentációk és (phi, Gamma)-modulusok (angolul)
Témavezető: Zábrádi Gergely

2014

Bakondi Bence Gábor: Dinamikus rendszerek és adattömörítés
Témavezető: Buczolich Zoltán

Balázs Barbara Anna: Kódok kombinatorikus vonatkozásai
Témavezető: Katona Gyula

Blázsik Zoltán: Lefogó ponthalmazok véges projektív terekben
Témavezető: Szőnyi Tamás

Copeland, Daniel: The multivariable Alexander polynomial and Thurston norm (angolul) (angolul)
Témavezető: Stipsicz András

Dudás-Marx László: Gráfok spektruma
Témavezető: Benczúr András

Gilyén András Pál: Keresés kvantumos bolyongással és algoritmikus alkalmazásai (angolul)
Témavezető: Friedl Katalin

Károlyi Márton Gyula: Az irányprobléma általánosításai
Témavezető: Dr. Sziklai Péter

Majoros Csilla: A lineáris programozási feladat optimális bázismegoldásának előállítása polinom időben
Témavezető: Illés Tibor

Mészáros Szabolcs: Bővítésalgebrák (angolul)
Témavezető: Ágoston István

Nagy Dániel: Fejezetek az extremális halmazrendszerek elméletéből
Témavezető: Katona Gyula

Radnai András: Közelítő algoritmusok a stabil párosítások problémájára (angolul)
Témavezető: Király Zoltán

Sebők Richárd: Bináris sorozatok pszeudovéletlensége, általánosítások (angolul)
Témavezető: Gyarmati Katalin és Sárközy Adrás

Sélley Fanni: SIS járványterjedés szabályozása Csúszó Időhorizont Módszerrel (angolul)
Témavezető: Besenyei Ádám

Szőke Nóra Gabriella: Szofikus csoportok (angolul)
Témavezető: Abért Miklós, Frenkel Péter

Takács Balázs: Topologikus algebrák
Témavezető: Kristóf János

Tóth Dávid: Bergman-terek
Témavezető: Szőke Róbert

Varga László: The parity games (angolul)
Témavezető: Végh László, Király Tamás

Wolosz János: Vizsgálatok a csoportreprezentációk külső hatványai témájában
Témavezető: Pálfy Péter Pál

2013

Árendás Péter: A spektroszkópiai hálózatok matematikai elmélete
Témavezető: Szabó Csaba

Biszak Előd: Maximum Entrópia Modellek (angolul)
Témavezető: Lukács András

Csaba Ákos: Szimmetrikus szubmoduláris függvények és alkalmazásaik
Témavezető: Frank András

Horváth Vanda: Optimális bifenyvesek és kapcsolatuk az értékelt matroidokkal
Témavezető: Frank András

Joó Attila: Végtelen eszközök a véges kombinatorikában
Témavezető: Dr. Sági Gábor

Kiss Viktor: Rangfüggvények a Baire α függvényosztályokon
Témavezető: Elekes Márton

Kutas Péter: Galois-reprezentációk (angolul)
Témavezető: Zábrádi Gergely

Matszangosz Kyriakos Ákos: A Denjoy-Young-Saks tétel magasabb dimenziókban (angolul)
Témavezető: Laczkovich Miklós

Mezei Tamás Róbert: Párok ültetése és amőba (angolul)
Témavezető: Pálvölgyi Dömötör

Szabó Mátyás: Útvonaltervezési problémák
Témavezető: Kis Tamás

Szalkai Balázs: Páros körök irányított gráfokban
Témavezető: Frank András

Szűcs Gábor: Kombinatorikus sorozatok
Témavezető: Csikvári Péter

Tóth László Márton: Integrálgeometriai formulák
Témavezető: Csikós Balázs

Tóthmérész Lilla: Differential Privacy (angolul)
Témavezető: Király Zoltán

2012

Estélyi István: Szavak kombinatorikája (angolul)
Témavezető: Szabó Csaba

Gerencsér Máté: Törtrendű Szoboljev-terek (angolul)
Témavezető: Izsák Ferenc

Gosztonyi Balázs: Egyenletesen véletlen végtelen háromszögelések a gömbön és a tóruszon (angolul)
Témavezető: Lovász László

Hujter Bálint: Egész Carathéodory tulajdonság matroid bázisaira
Témavezető: Frank András

Kisfaludi-Bak Sándor: Duál-kiritikus gráfok (angolul) (angolul)
Témavezető: Király Zoltán

Nagy Csaba: Egyszeresen összefüggő, magas dimenziós sokaságok osztályozása Browder nyomán
Témavezető: Szűcs András

Nemes Antal: Kvantum rezisztens kriptográfia (angolul)
Témavezető: Villányi Viktória

Nemes Gergő: Integrálok Aszimptotikus Sorbafejtése (angolul)
Témavezető: Dr. Tóth Árpád

Sziráki Dorottya: Modellelméleti Spektrumfüggvények és Algebrai Logika (angolul)
Témavezető: Sági Gábor

2011

Erdélyi Márton Kristóf: Elliptikus görbék
Témavezető: Tóth Árpád

Herskovics Dávid: A Greene-Kleitman tétel és általánosításai
Témavezető: Frank András

Korom Mátyás: Inventory optimization with guaranteed service time
Témavezető: Jüttner Alpár

Mészáros Gábor: Nem Desargues-i Síkok Konfigurációi (angolul)
Témavezető: Szőnyi Tamás

Nagy Levente: Noether-probléma és kohomologikus invariánsok
Témavezető: Szamuely Tamás

Soukup Dániel Tamás: D-terek körül (angolul)
Témavezető: Szentmiklóssy Zoltán

Vidnyánszky Zoltán: Koanalitikus transzfinit konstrukciók
Témavezető: Elekes Márton

2010

Sigurdsson Baldur: The Milnor fiber of the singularity f(x,y) + zg(x,y) = 0 (angolul)
Témavezető: Némethi András