• 2017.08.03: A sanghaji egyetemi lista intézetünket a 100–150 helyre rangsorolta.
 • 2017.07.13: A 33-ik OTDT-n Mestertanár Aranyérmet kapott Faragó István a Fizika, Földtudományok és Matematika szekcióban, és diákunk, Szabó Zsanett (témavezetö Szabó Csaba) elnyerte a Pro Scientia Aranyérmet a Tanulás- és Tanításmódszertani- Tudástechnológia szekcióban.
 • 2017.07.13: Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat kapott Halasi Zoltán (Algebra és Számelmélet Tszk.), Csajbók Bence és Nagy Zoltán Lóránt (MTA-ELTE Geometriai és Algebrai Kombinatorika Kutatócsoport).
 • 2017.06.06: Pedagógusnap alkalmaból kiemelkedő oktatási, kutatási és nevelési munkájáért, iskolateremtő, nemzetközi szinten is elismert tevékenységéért Szent-Györgyi Albert-díjat kapott Simon László, az Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék professor emeritusa.
 • 2017.05.17: Az MTA Lendület-pályázatát nyerte Pálvölgyi Dömötör (Számítógéptudományi Tanszék).
 • 2017.04.20: Az idei OTDK-n díjat kaptak: Alkalmazott matematika szekcióban: Madarasi Péter (tv.: Jüttner Alpár tud. főmunkatárs, Operációkutatási Tanszék) I. díj, Takács Bálint Máté (tv.: Faragó István egyetemi tanár és Horváth Róbert egyetemi docens, BME) Kiemelt különdíj. Analízis, geometria és valószínűségszámítás szekció: Maga Balázs (tv.: Buczolich Zoltán egyetemi tanár, Analízis Tanszék) I. díj, Ágoston Tamás (tv.: Fehér László egyetemi docens, Analízis Tanszék) II. díj.
 • 2017.03.28: A tanárszakos OTDK-n hallgatóink a következő díjakat kapták: A "A matematikatanítás módszertana" tagozatban: Kovács Veronika (témavezető Szabó Csaba) I. hely, Bursics Anna, Edőcsény Csenge és Muzsnay Anna (tv. Szabó Csaba) különdíj. A "Tananyagfejlesztés elmélete és gyakorlata" tagozatban: Csányi Petra, Fábián Kata, Szabó Zsanett (tv. Vásárhelyi Éva, Szabó Csaba) I. hely, Szeibert Janka, Zámbó Csilla Gyöngyvér (tv. Szabó Csaba) II. hely. A "Tananyagfejlesztés és -elemzés" tagozatban: Csányi Petra, Fábián Kata, Szabó Zsanett (tv. Vásárhelyi Éva, Szabó Csaba) II. hely. Kovács Veronika előadásával elnyerte a szekció Prezentációs díját a leglátványosabb előadásért, és ő fogja a szekciót képviselni az Akadémián.
 • 2017.03.15: Némethi András, Intézetünk Geometriai Tanszékének egyetemi tanára Széchenyi-díjat kapott.
 • 2017.03.01: A Magyar Tudományos Akadémia támogatott egyetemi kutatócsoportokra kiírt pályázatán nyert Faragó István "Differenciálegyenletek numerikus vizsgálata, nagy hálózatok kvalitatív vizsgálata" és Jordán Tibor "Kombinatorikus optimalizálás" c. pályázata.
 • 2016.10.19: Az MTA Matematikai Tudományok Osztályának meghívója Komjáth Péter és Frank András akadémiai székfoglaló előadásaira, az MTA Székház Nagytermébe.
 • 2016.09.20: Elhunyt Prékopa András, az Operációkutatási Tanszék alapítója, intézetünk emeritus professzora. Nekrológ - Temetése szeptember 29-én 14 órakor lesz a Fiumei úti temetőben.
 • 2016.07.30: Elhunyt Hajnal András a Számítógéptudományi Tanszék emeritus professzora, a kombinatorikus halmazelmélet világhírű kutatója.
 • 2016.07.29: OTKA-pályázatot nyert Király Tamás (Operációkutatási Tanszék), Károlyi Gyula (Algebra és Számelmélet Tanszék), Naszódi Márton (Geometriai Tanszék) és Csomós Petra (posztdoktori, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék).
 • 2016.07.29: A Magyar Aktuárius Társaság 2016. évi "Biztosításmatematika ifjú mestere" díját idén Knódel Máté János - a Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak most nyáron végzett hallgatója - kapta meg kiemelkedő szakdolgozatáért és tanulmányi eredményéért. Máté Egyéni modellek a tartalékolásban című szakdolgozatában új biztosítási tartalékolási eljárást javasolt és igen komoly matematikai apparátust használva határozott meg ebben a modellben tartalékszükségleteket.
 • 2016.07.07: Backhausz Ágnes, a Valószínűségelméleti és Statisztika tanszék adjunktusa és Héger Tamás, a Számítógéptudományi Tanszék tudományos segédmunkatársa az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíját kapta.
 • 2016.07.06: Vancsó Ödön adjunktus, a Matematikatanítási és Módszertani Központ vezetője, Magyar Tudomanyos Akadémia szakmódszertani pályázatának nyerteseként kutatócsoportot alakíthat és az MTA Szakmódszertani Programtanács tagja lett.
 • 2016.05.03: Gémes Margit műszaki gazdasági tanár (Analízis tanszék) a "Kar Kiváló Oktatója" címet kapta.
 • 2016.05.02: A Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésén Frank Andrást (Operációkutatási Tanszék) levelező, Komjáth Pétert (Számítógéptudományi Tanszék) és Szűcs Andrást (Analízis Tanszék) rendes tagjának választotta.
 • 2016.03.17: Elhunyt Schmidt E. Tamás, korábban az Algebra és Számelmélet tanszék másodállású egyetemi professzora.
 • 2016.02.18: Bognár Jánosné, a Valószínűségszamítási és Statisztika tanszék nyugalmazott adjunktusa a Kar nevesített emlékérmét kapta.
 • 2016.01.08: December 4-én, 91 éves korában elhunyt Takács Lajos, a Valószínűségszamítási Tanszék egykori adjunktusa (1953-1958), a Case Western University professzora, az MTA külső tagja.
 • 2015.12.20: Pálfalvi Józsefné, a Matematikatanítási Módszertani Csoport nyugalmazott docense Rátz Tanár Úr életműdíjat kapott.
 • 2015.12.20: Korábbi hallgatóink közül Szalkai Balázs a Bolyai Társulat Farkas Gyula Emlékdíját, Nagy Zoltán Loránt Grünwald Géza Emlékérmét kapta.
 • 2015.12.16: Intézetünk PIT Kutatócsoportjának felfedezését ismerteti az index.
 • 2015.11.27: Junior Prima Díjat kapott a magyar tudomány kategóriában Csikvari Péter a Számítógéptudományi Tanszék adjunktusa.
 • 2015.08.20: A Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Faragó István, egyetemi tanár (Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék).
 • 2015.07.03: Az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíját nyerte el Zábrádi Gergely adjunktus (Algebra és Számelmélet Tanszék) és Jüttner Alpár, Pap Gyula (mindketten az MTA-ELTE Egerváry Kutatócsoport tagjai).
 • 2015.06.29: Tehetséggondozási munkájukért az ELTE Pro Ingenio Elismerő Oklevelét kapta Kós Géza (Analízis tanszék) és Szabó Csaba (Algebra és Számelmélet Tanszék).
 • 2015.06.16: Szomorúan tudatjuk, hogy Arató Mátyás egyetemi tanár, a Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék egyetemi tanára 2015. június 2-án méltósággal viselt hosszas betegségben elhunyt. - Temetése június 17-én 12 órakor lesz az Óbudai temetőben.
 • 2015.06.11: A Pedagógusnap alkalmából Apáczai Csere János-díjat kapott Rózsahegyiné Vásárhelyi Éva (Matematikatanítási és Módszertani Központ) és Szent-Györgyi Albert-díjat kapott Móri Tamás (Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék).
 • 2015.06.10: Frank András, az Operációkutatási Tanszék egyetemi tanára kapta a Magyar Operációkutatási Társaság Egerváry Jenő Emlékérem díját.
 • 2015.05.29: Az ACM és az IEEE számítógéptudományi kutatásokat honoráló Knuth Díjat kapta Babai László, korábban az Algebra és Számelmélet Tanszék professzora.
 • 2015.05.04: T. Sós Verát, korábbi kollégánkat, az Analízis tanszék egyetemi tanárát a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésén legnagyobb díjával, az Aranyéremmel tüntette ki.
 • 2015.04.23: A korábban az Algebra és Számelmélet tanszéken dolgozó Babai Lászlót tagjává választotta az American Academy of Arts and Sciences.
 • 2015.04.18: Az Országos TDK konferencián intézetünk diákjai közül az alábbiak kaptak díjat: első díj: Bodor Bertalan-Kalina Kende, Mészáros András, második díj: Bencs Ferenc, harmadik díj: Ta The Anh, Földvári Viktória, különdíj: Bencs Ferenc és Bodor Bertalan-Kalina Kende.
 • 2015.04.13: XXXII. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani és Tudástechnológiai Szekció A matematikatanítás módszertana és A tananyagfejlesztés elmélete és gyakorlata tagozatán Csányi Petra, Fábián Kata, Pozsonyi Enikő és Szabó Zsanett 2. díjat, ugyanitt Lorászkó Balázs 3. díjat kapott.
 • 2015.04.10: Az index.hu hírportál intézetünk PIT Biofinformatikai Csoportjának az emberi aggyal kapcsolatos legújabb kutatásairól számol be.
 • 2015.03.21: Az European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI) blogot indított, melyben bemutatja a különböző európai központok munkásságát. Március hónapban az ELTE Matematikai Intézete került sorra.
 • 2015.03.15: Világhírű gráfelméleti kutatásaiért és az Egerváry kutatócsoport létrehozásáért Széchenyi Díjat kapott Frank András, az Operációkutatási Tanszék egyetemi tanára.
 • 2015.1.10: A Bolyai János Matematikai Társulat 2014. évi díjainak átadása 2014. december 17-én megtörtént. Az ELTE oktatói, hallgatói és volt diákjai közül az alábbiak részesültek elismerésben: -GRÜNWALD GÉZA EMLÉKÉREM: Backhausz Ágnes, Héger Tamás, Tarcsay Zsigmond, mindhárman a Matematikai Intézet adjunktusai, valamint Pongrácz András; -FARKAS GYULA EMLÉKDÍJ: Gerencsér Balázs, volt hallgatónk, Phd fokozatát is az ELTE-n szerezte; -RÉNYI KATÓ EMLÉKDÍJ: Backhausz Tibor, Nagy Dániel, Mihálka Éva Zsuzsanna; -SCHWEITZER MIKLÓS EMLÉKVERSENY elsöprő ELTE-s sikerrel zárult: I. díj: Nagy János; II. díj: Mészáros András; III. díj: Ágoston Tamás, Kalina Kende, Nagy Dániel, Poór Márk; I. dicséretben részesülnek: Ta The Anh, Wolosz János; II. dicséretben részesül: Ágoston Péter.
 • 2014.12.15: Dankovics Attila, az ELTE hallgatója lett a legintelligensebb egyetemista fiú.
 • 2014.12.04: Sebestyén Zoltánnak, az Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék emeritus professzorának a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézete a Szőkefalvi-Nagy Béla Érmet adományozta.
 • 2014.11.27: A CareerCast.com felmérése szerint ismét a matematikus a legjobb szakma!
 • 2014.11.17: A törökországi Middle East Technical University által készített University Ranking by Academic Performance matematikai listáján az ELTE a 190-edik helyet foglalja el.
 • 2014.11.4: Szomorúan tudatjuk, hogy Gyarmati Edit, az Algebra és Számelmélet Tanszék nyugalmazott adjunktusa november 4-én elhunyt. - Temetése: november 9-én vasárnap 14 órakor.
 • 2014.10.22: A Magyary Zoltán Kuratórium döntése alapján Fekete Imre (Matematika Doktori Iskola, MTA-ELTE Numerikus Analízis és Nagy Hálózatok Kutatócsoportjának tagja) a Nemzeti Kiválóság Program "New Central-Europe Young Researchers Scholarship" díjban részesült. Az ösztöndíj célja, hogy támogassa a pályájuk kezdeti szakaszán álló, ígéretes szakmai teljesítménnyel bíró, kutatói vagy oktatói tapasztalattal, vagy nemzetközi munkavégzési gyakorlattal is rendelkező magyar és külföldi kutatók magyarországi oktatói és kutatói törekvéseit.
 • 2014.10.14.: A visegrádi országok tudományos akadémiáit tömörítő The Visegrad group of Academies szervezet minden évben meghirdeti a fiatal kutatóknak szóló Young Researcher Award díjat, melyre idén az alkalmazott matematika tárgykörében pályázhattak a négy ország akadémiai kutatói. Az elismerő oklevelet magyar részről Csomós Petra, az MTA-ELTE Numerikus Analízis és Nagy Hálózatok Kutatócsoportjának munkatársa vehette át a Magyar Tudományos Akadémia elnökétől a 2014. október 13-14. között Prágában megrendezett találkozón.
 • 2014.08.26: Szomorúan tudatjuk, hogy autóbalesetben elhunyt Szeredi Éva, a Matematikatanítási és Módszertani Központ nyugalmazott főiskolai docense; - Búcsúztatás: 2014.09.28., 10:30, Megbékélés Háza Templom (Bp., Békásmegyer, Királyok útja)
 • 2014.08.14: Szomorúan tudatjuk, hogy elhunyt Bognár Mátyás nyugalmazott egyetemi tanár, a Geometria majd az Analízis Tanszék munkatársa.
 • 2014.08.04: Az Egyetemi Hallgatók Nemzetközi Matematikaversenyén az ELTE csapata kiemelkedő eredményt ért el: egyéniben Dankovics Attila kiemelt I.díjat, Bodor Bertalan, Nagy Donát és Nagy János I. díjat, Kalina Kende pedig II. díjat nyert, az egyetemek közötti versenyben az ELTE csapata 2. helyezést ért el. Az Index cikke.
 • 2014.07.29: Az Index internetes újság tudományos rovata beszámol a Grolmusz Vince (Számítógéptudományi Tanszék) és Vértessy Beáta által vezetett csoport bioinformatikai kutatásairól.
 • 2014.07.04: Izsák Ferenc, az Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék munkatársa és Király Tamás, az Operációkutatási Tanszék docense elnyerték a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat 2 évre.
 • 2014.05.14: Lovász László Stockholmban átvette a Svéd Királyi Tudományos Akadémia külső tagságát elismerő oklevelet.
 • 2014.05.10: Székelyhidi László az MTA kiváló külföldi vendégprofesszorok meghívására kiirt pályázata segítségével hét hónapig az Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék vendége.
 • 2014.05.09: Az ELTE Pázmány-napi ünnepségen Lovász László egyetemi tanár tartotta a Pázmány-előadást, majd négy társával együtt tiszteletbeli doktorrá avatták T. Sós Vera akadémikust, az Analízis Tanszék egykori professzorát, később a Számítógéptudományi Tanszék cimzetes egyetemi tanárát.
 • 2014.05.06: Lovász László, a Számítógéptudományi Tanszék egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke.
 • 2014.04.16: Az OTKA Bizottság alelnöke lett Faragó István egyetemi tanár, dékánhelyettes (Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék).
 • 2014.04.05: Pelikán József, az Algebra és Számelmélet Tanszék nyugalmazott adjunktusa, sok évtizedes munkájáért a Nemzetközi Matematikai Diákolimpia szervezésében, a World Federation of National Mathematics Competititons Erdős Pál díját kapta.
 • 2014.03.14: Simonovits Miklós, korábban hosszú ideig az Analízis és a Számítógéptudományi tanszékek oktatója, ma rendszeres külső óraadó, Széchenyi díjat kapott.
 • 2014.03.04: Doktoranduszunk, Kisfaludi-Bak Sándor elnyerte az IBM 1 éves doktoranduszi ösztöndíját, melyet összesen 70 (Európában 13) diák kaphatott meg.
 • 2013.12.18: A Bolyai Társulat Szele Tibor-emlékérmét kapta Szőnyi Tamás, a Számítógéptudományi Tanszék professzora.
 • 2013.11.22: Hosszantartó betegség után elhunyt P. Kovács Katalin, az Algebra és Számelmélet Tanszék egyetemi docense.
 • 2013.09.22: Intézeti kirándulás a Nagy-Kopasz hegyre.
 • 2013.08.22: A Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést kapta korábbi oktatónk, Hajnal András.
 • 2013.08.05: Elhunyt Fried Ervin egyetemi tanár, az Algebra és Számelmélet tanszék emeritusz professzora.
 • 2013.06.10: Korábbi diákunk, Szegedy Balázs elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia kimagasló tehetségű fiatal kutatók számára létrehozott pályázatát.
 • 2013.05.08: Tardos Éva, a Számítógéptudományi Tanszék korábbi munkatársa, a National Academy of Sciences tagja és a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja lett.
 • 2013.05.02: Szőnyi Tamás és kutatótársai elnyerték a Magyar Tudományos Akademia által támogatott, egyetemi kutatócsoportok létrehozására kiírt pályázatot.
 • 2013.04.26: A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló NemzetiKiválóság Program keretébe Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíjban részesült Csörgő Gábor, (TTK, Matematika Doktori Iskola, MTA-ELTE NumNet Kutatócsoport) tagja. A díj célja a kiemelkedő tudományos eredményeket felmutató doktoranduszok további kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.
 • 2013.04.21: Az Országos TDK konferencián az alábbi hallgatóink nyertek:
  Kiemelt Különdíj: Szalkai Balázs (MSc 2. év). Különdij: Fekete Imre (MSc végzett).
  I. díj: Backhausz Tibor András (BSc, 2. év), Nagy Dániel (MSc 1. év), Nemes Gergő; (MSc végzett).
  II. díj: Nagy Csaba (MSc végzett). III. díj: Varga László (MSc 1. év). Dicséret: Matszangosz Ákos (MSc 2. év).
 • 2013.04.16: Volt diákunk, doktoranduszunk, Szegedy Balázs a Kanadai Matematikai Társaság kiemelkedő fiatal matematikusoknak adandó Coxeter-James diját kapta.
 • 2013.04.05: Az OTDK Tanulás- és Tanítás-módszertani-Tudástechnológiai Szekció Matematikapedagógia alszekciójában Palotay Dorka BSc és Pozsonyi Enikő BSc (közös dolgozat), illetve Tóth Bettina MSC-s hallgatók második díjat kaptak, Lorászkó Balázs különdíjat kapott.
 • 2013.03.15: A Magyar Érdemrend Tisztikereszt (polgári tagozat) kitüntetést kapta Michaletzky György egyetemi tanár, volt dékán - Valószínűségelmélet és Statisztika Tanszék, és Sebestyén Zoltán, egyetemi tanár - Alkalmazott Analízis és Számításmatematika Tanszék.
 • 2013.03.05: A Mezei Tamás Róbert, Szalkai Balázs, Véges Márton matematikus hallgatókból álló mELTEd csapat nyerte a BeeSmarter 24 órás Mobil Programozó Csapatversenyt.
 • 2013.02.27: Bérczi Kristóf, Ph.D. hallgató, az Egerváry csoport tagja Akadémiai Ifjusági Díjat kapott.
 • 2012.12.21: A Bolyai Társulat Grünwald Géza Emlékdíjat kapta Csikvári Péter, a Számítógéptudományi Tanszék tanársegédje.
 • 2012.11.28.: Junior Prima díjat kapott a magyar tudomány kategóriában Kun Gábor, a Számítógéptudományi tanszék tudományos munkatársa.
 • 2012.11.23: Az INFORMS Optimalizálási Társaság Khachiyan díját 2012-ben Prékopa András nyerte el.
 • 2012.11.06: Lovász Lászlót az American Mathematical Society „fellow”-vá választotta.
 • 2012.09.01: A köztársasági elnök kinevezte Csörgő Piroskát az Eszterházy Károly Főiskola és Károlyi Gyulát az ELTE egyetemi tanárává. Mindketten az Algebra és Számelmélet tanszék docensei.
 • 2012.08.21: Lovász László és Szegedy Balázs a Mathematical Programming Society és az American Mathematical Society Fulkerson-díját kapta Limits of dense graph sequences című cikkükért.
 • 2012.8.20: Pálfy Péter Pál, az Algebra és Számelméleti Tanszék, és Szőnyi Tamás, a Számitógéptudományi Tanszék professzora a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést kapta.
 • 2012.7.5: Máthé András, aki 2000-2005 között hallgatónk és 2005-2008 között doktoranduszunk volt, a Laczkovich Miklós témavezetésével nálunk írt Ph. D. értekezéséért a Banach-díjat kapta.
 • 2012.06.21: Az ELTE informális ünnepség keretében köszöntötte egykori diákját, a 2012-ik év Abel dijasát, Szemerédi Endrét. Beszédet mondott: Mezey Barna rektor, Michaletzky György, a TTK dékánja, Lovász László, Hajnal András, Sárközy András, Simonovits Miklós és Frank András.
 • 2012.05.25: Az MTA egyetemi kutatócsoport pályázatán nyert Intézetünk „Differenciálegyenletek a numerikus analízisben és a nagy hálózatok elméletében” cimű pályázata. Bővebben...
 • 2012.05.01: Lovász Lászlót, a Számítógéptudományi Tanszék egyetemi tanárát, az USA Tudományos Akadémiája, a National Academy of Sciences, tagjává választotta.
 • 2012.3.21: Korábbi diákunk (1960-1965), Szemerédi Endre kapta az Abel díjat!
 • 2012.1.19: A Magyar Kultúra Napja alkalmából Apáczai Csere János díjat kapott Freud Róbert, az Algebra és Számelmélet Tanszék docense.
 • 2011.12.16: A Bolyai Társulat Grünwald Géza Emlékérmét kapta Besenyei Ádám, az Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék adjunktusa; A Bolyai Társulat Farkas Gyula Díját kapta Nagy Marianna, az Operációkutatási Tanszék tanársegédje.
 • 2011.12.02.: Junior Prima díjat kapott a magyar tudomány kategóriában Gyarmati Katalin, az Algebra és Számelmélet tanszék adjunktusa, az oktatás és köznevelés kategóriában Tassy Gergely, aki 2010-ben kapott alkalmazott matematikus és matematika tanári diplomát Intézetünkben, jelenleg külső óraadó.
 • 2011.10.27.: Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Elnöksége által, a TDK-mozgalom 60-adik éve alkalmából, 200 főnek odaitélt XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Emlékérmét kapta Munkácsy Katalin, a Matematikatanítási és Módszertani Központ docense.
 • 2011.09.07.: - SIKER AZ MTA KUTATÓCSOPORTI PÁLYÁZATON - A Magyar Tudományos Akadémia által a következő 5 éves időszakra kiírt kutatócsoport támogatási pályázatra 164 pályázat érkezett. Ezek közül 79 az eddig támogatott csoportok száma. Az MTA döntése alapján a meglévő csoportok közül 42 kap továbbra is támogatást, míg az újonnan támogatott csoportok száma 12. A matematika területen az MTA 3 csoportot támogat, melyek egyike a Matematikai Intézetben működő Egerváry Jenő Kombinatorikus Optimalizálási Kutatócsoport.
 • 2011.08.25.: Az Egyetemisták Nemzetközi Matematikaversenyen (Bulgária, Blagojevgrád) Lovász László Miklós az abszolút 2. helyezést szerezte meg, és ezzel kiemelt I. díjat nyert. A csapatból I. díjas lett még Korándi Dániel, Nagy Dániel és Tomon István is, Nagy Csaba pedig II. díjat nyert. A krakkói Jagiellonian, és a kijevi Taras Shevchenko egyetem mögött az ELTE csapata 3. helyezést ért el. A csapatot Pach Péter Pál doktorandusz kísérte és vezette. A válogatást és szervezést Keleti Tamás és Kós Géza végezte.

Korábbi hírek

 • 2011.06.29.: Az MTA Bolyai János ösztöndíját nyerte el Farkas Bálint (Alkalmazott Analízis tszk.), Gyarmati Katalin (Algebra és Számelmélet tszk.) és Sziklai Péter (Számítógéptudományi tszk.).
 • 2011.05.11.: Az MTA Matematikai Osztályának Erdős Pál-díjat kapta Gyarmati Katalin, az Algebra és Számelméleti Tanszék tudományos munkatársa.
 • 2011/05/12: A Matematikai Intézet az Uratim Kft.-vel együttműködve bejelentette az Erdős Webgráf Szerver beindítását a web-graph.org címen. Az együttműködés keretében nagy, állandóan frissített webgráfokat tesznek elérhetővé az oldalon. A webgráfok a világháló link-struktúráját írják le. A gráf minden érdeklődőnek elérhető és regisztráció nélkül letölthető. A gráf kezdetben a WWW egy kisebb részét, a .hu domént írja le. A szükséges hardver- és szoftverfejlesztésekkel együtt a konzorcium a gráfot fokozatosan növeli és a nyár végére reményeink szerint a teljes webgráf elérhető lesz az oldalon.
 • 2011.04.30: A XXX. OTDK matematika szekcióján a Matematikai Intézetet 12 hallgató képviselte 13 dolgozattal és az alábbi dijakat kapták: I. dij: Nagy Csaba (témavezető: Szűcs András), Soukup Dániel (tv: Szentmiklóssy Zoltán), II. dij: Csörgő Gábor (tv: Simon Péter), Szabó Botond (tv: Jordán Tibor), III. dij: Kaszanitzky Viktória (tv: Jordán Tibor), Nemes Gergő (tv: Hegedűs Csaba), a Sostói Múzeumfalu különdija: Sziráki Dorottya (tv: Sági Gábor).
 • 2011.03.23: Komjáth Péter, az MTA levelező tagja megtartotta székfoglaló előadását "Végtelen gráfok színezési kérdései" címmel.
 • 2011.03.15: Széchenyi-dijat kapott Pósa Lajos, aki 1971-től 1984-ig az Analizis, 1984-től 2002-ig a Számitógéptudományi Tanszék munkatársa volt.
 • 2011.03.17.: A TDK verseny eredménye: I. díj: Lovász László Miklós és Korándi Dániel (III. éves Mat BSc), II. díj: Nagy Dániel (II. Mat. BSc), III. díj: Hujter Bálint (I. Mat. MSc), Nagy Csaba (I. Mat. MSc), Tomon István (II. Mat. BSc); 1. dicséret: Borda Bence (III. Mat. BSc), 2. dicséret: Mészáros András és Bodor Bertalan (I. Mat. BSc), Kiss Viktor (III. Mat. BSc), Wolosz János (II. Mat. BSc), Tóthmérész Lilla (I. Mat. MSc). További részletek itt.
 • 2011.02.23.: A Fields-Díjas Cédric Villani előadása.
 • 2010.12.14.: Az ELTE vezetése fogadást adott Lovász László tiszteletére, a Kioto-díj elnyerése alkalmából. Diákjai performansszal köszöntötték Lovász Lászlót.
 • 2010.11.17.: Rátz Tanár Úr Életműdíjat kapott Somfai Zsuzsa, a Matematikatanítási és módszertani központ külső munkatársa.
 • 2010.11.10.: Ünnepélyes külsőségek között adták át Lovász Lászlónak az Inamori Alapítvány Kyoto-díját (video, sajtókonferencia). Gratulálunk, Laci!
 • 2010.10.23.: Október 23-a alkalmából a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta Simon László, az Alkalmazott Analízis tanszék professor emeritusa.
 • Magyarországról az Eötvös Loránd Tudományegyetem került be a matematika és a fizika területén végzett kutatási tevékenységnek köszönhetően a német CHE értékelésében az Excellence csoportba.
 • 2010.07.24-30.: Az ELTE csapata a 7. lett az Egyetemisták Nemzetközi Matematikaversenyén (International Mathematics Competition for University Students 2010). I. díjat kapott Lovász László, Nagy Csaba és Tomon István, II. díjat Korándi Dániel, Nagy Dániel és Borda Bence. Az abszolút sorrendben Lovász 16-ik, Nagy 17-ik lett. Részletek.
 • 2010.07.5-10.: Az ELTE csapata (tagok: Korándi Dániel, Nagy Gergely Gábor, Szalkai Balázs II. éves matematika alapszakos hallgatók, kísérő tanár: Borsi Zsolt ELTE IK) a Kijevben 2010. július 5-10 között megrendezett KPI Open nemzetközi programozási versenyen 7 ország 83 csapata közül I. díjat nyert. Az ELTE csapata egyedüliként oldotta meg valamennyi feladatot.
 • 2010.06.18.: Lovász László az Inamori Alapítvány nagy presztizsű Kiotó Díját kapta az Alaptudományok kategoriában.
 • Konferencia Simon László 70. születésnapjának tiszteletére,
  2010. május 20.
 • 2010.05.03.: A Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése rendes taggá választotta Pálfy Péter Pált, az Algebra és Számelmélet Tanszék egyetemi tanárát, valamint levelező taggá választotta Komjáth Pétert, a Számítógéptudományi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárát.
 • 2010.03.19.: A TDK-verseny eredménye
 • 2010.03.15: Sárközy András, az Algebra és Számelmélet Tanszék professzora Széchenyi-díjat kapott.
 • Jelentés az ELTE Matematikai Intézete Modellalkotási Pályázatának eredményéről.
 • 2010.01.22.: Fried Ervin az Algebra és Számelmélet Tanszék professor emeritusa Szent-Györgyi Albert-díjat kapott.
 • 2009.11.13: Korábbi hallgatónk, Pap Gyula, aki PhD disszertációját is az Intézet Doktori Iskolájában készítette (Frank András témavezetésével), és jelenleg is az Egres Kutatócsoport tagja a Magyar Fejlesztesi Bank Zrt. Junior Prima dijat kapta.
 • 2009.10.28: Elhunyt Gács András, a Számítógéptudományi Tanszék docense. 41 éves volt.
 • 2009.10.10.: Bolyai díjat kapott Pelikán József és Vesztergombi Katalin. A Bolyai János Alapítvány 2001. óta jutalmazza a magyar közgyűjtemények vezetőit vagy különleges kiadványok létrehozóit. Az idei díjazottak, a fentieken kívül Egyed Ákos akademikus és Rozsondai Marianne, az MTA Könyvtárának munkatársa.
 • Egyetemünk szervezésében lezajlott a 16. Nemzetközi Matematika Verseny. Csapatunk, a résztvett 65 csapatból, az előkelő 4. helyen végzett. Első díjat kapott Paulin Roland, Lovász László, Nagy Csaba, Strenner Balázs és Borda Bence.
 • Lovász László a London Mathematical Society tiszteleti tagja! A London Mathematical Society Lovász László professzort a gráfelmélet, a kombinatorika és az elméleti számítógéptudomány fejlődésére gyakorolt hatása elismeréseként tiszteleti tagjává választotta 2009. július 3-án. A méltatás Lovász professzor matematikai közéleti tevékenységét, ezen belül az IMU (Nemzetközi Matematikai Unió) elnökeként végzett munkáját is kiemeli.
 • Tudományos ülésszak Frank András 60. születésnapja alkalmából, ELTE, TTK, Matematikai Intézet, 2009. június 5-6. (péntek-szombat)
 • ELTE-s győzelem az Alternatív hajtású járművek versenyén
 • 2009.05.04.: A Magyar Tudományos Akadémia Aranyérmet kapta Császár Ákos emeritus professzor
 • 2009.03.18.: Király Tamás Akadémiai Ifjúsági Díjban részesült "Gráfok és hipergráfok irányítása és növelése" című pályamunkájáért
 • 2009.01.22.: Frank András egyetemi tanár a felsőoktatás területén iskolateremtő, nemzetközi elismertségű munkáért adomanyozott Szent-Györgyi Albert-díjat kapta.
 • 2009.01.07.: "Egy legújabb amerikai felmérés ( magyar változat) szerint a legjobb három foglalkozás a matematikus, aktuárius és statisztikus. Szerencsére intézetünk ősszel induló mesterszakjai pont ezeket a képesítéseket adják hallgatóinknak!"
 • 2008.12.19: A Rényi Kató Emlékdíj II. fokozatát kapta Pluhár Gabriella, ötödéves matematika-angol szakos hallgatónk.
 • 2008.12.19: Doktori hallgatónk, Máthé András a Bolyai Társulat Patai László díját kapta.
 • 2008.12.19: Izsák Ferenc és Sikolya Eszter a Bolyai Társulat Farkas Gyula díját kapták.
 • 2008.12.19: Volt diákjaink közül Grünwald Géza Emlékdíjat kapott Frenkel Péter, Juhász András és Kun Gábor.
 • 2008.11.08: Lovász László lett először kitűntetve a Bolyai János Alapítvány által gondozott Bolyai Nagydíjjal.
 • 2008.10.03: Máthé András volt Ph. D. hallgatónk Junior Prima "Magyar Tudomány" díjat kapott
 • 2008.09.29: Hosszantartó, súlyos betegség után elhunyt Elekes György, a Számítógéptudományi Tanszék egyetemi tanára. 59 éves volt. Nekrológ
 • 2008.09.02: Király Zoltán a 16-ik Annual European Symposium on Algorithms (ESA 2008) konferencián a "Best Paper Award"-ot kapta.
 • 2008.08.31: Lovász László elnyerte az Európai Kutatási Tanács (ERC) vezető kutatók számára kiírt pályázatot.
 • 2008.08.20: Halász Gábor a Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje kitüntetést kapta.
 • 2008. július: Győzelem a 15. Nemzetközi Matematikai Versenyen
 • 2008. március 15. Lovász László Széchenyi-nagydíjat kapott
 • (2007) A Bolyai János Matematikai Társulat Szele Tibor Emlékdíját kapta Szűcs András, iskolaalkotó tevékenysége elismeréséül.
 • A 2007-ik évi Bolyai János Alkotói Díjat Lovász László kapta. A Bolyai Díj a legrangosabb magyar civil alapítású tudományos elismerés. Korábbi díjazottai: Freund Tamás agykutató (2000), Roska Tamás informatikai mérnök (2002), Bor Zsolt fizikus (2004). (2007 szeptember 30.)
 • 2007.09.07: Győzelem a 14. Nemzetközi Matematikai Versenyen
 • 2000: Magyar győzelem a 7. Nemzetközi Matematikai Versenyen.
 • 1999: Lovász László Wolf-díjat kapott. Cikk a Természet Világában
 • 1996. szeptember: Erdős Pál elhunyt.