Matematikai Intézeti Szeminárium

2012. március 27. kedd, 16.00, Északi épület 1.71


Bognár Mátyás: i-kategóriák és kompakt felületek osztályozása

Absztrakt: Minden normálforma kvócienstere egy kompakt felület, és minden kompakt felület egy kanonikus normálforma kvóciensterével homeomorf. Különböző kanonikus normálformák kvóciensterei azonban nem homeomorfak. Ennek az utóbbi tételnek a bizonyitásához szolgál hasznos segédeszközként az involucióval ellátott kategóriák, vagy röviden i-kategóriák fogalma.