Alkalmazott Statisztikai Szolgáltató Csoport (ASSZÓ)

A csoport önálló és önfenntartó egysége a Valószínűségelméleti és Statisztika tanszéknek.

A csoport vezetője: Zempléni András docens, kandidátus

A csoport tagjai:

Arató Miklós docens, kandidátus
Csiszár Villő egyetemi adjunktus
Márkus László, docens, kandidátus
Michaletzky György, egyetemi tanár, az MTA doktora
Móri Tamás, docens, kandidátus
Prokaj Vilmos, docens, Ph.D.
Pröhle Tamás tanársegéd

Rendelkezésre álló eszközök: személyi számítógépek, a fontosabb statisztikai programcsomagok, nemzetközi kapcsolatok (a csoport létrejöttét, az eszközök beszerzését támogatta az Európai Unió TEMPUS projektje).

A csoport magasan kvalifikált, tapasztalt kutatói révén az ASSZÓ vállalja kutatási projektekhez testreszabott statisztikai elemzések elvégzését, szükség esetén a megfelelő módszerek kidolgozását.

A fõbb tématerületek:

Az oktatási tapasztalatunk és a rendelkezésre álló technológia lehetõvé teszi, hogy igény esetén egyedi tanfolyamokat is tartsunk.

A csoport vállalja, hogy az ELTE TTK tanszékein felmerült statisztikai problémák esetén egy alkalommal díjtalan konzultációs lehetõséget biztosít.

Telefon: (36-1) 372-2500/8523, Fax: (36-1) 381-2152

e-mail: zempleni@ludens.elte.hu