ELTE TTK Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék szemináriuma


Az előadások szokásos helye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c. (déli épület), 3-316

További tervek

2015. december 4., péntek, 10 óra
Galicza Pál (Közép-Európai Egyetem)
Rekonstrukcio spinrendszerekben ritka reszhalmazokrol

2015. december 11., péntek, 10 óra
Horváth Illés (MTA-BME Informatikai Rendszerek Kutatócsoport)
Szemi-Markov populációs folyamatok vizsgálata

További szemináriumok
Összesített szemináriumi lista
BME Sztochasztika szemináriumKorábbi előadások

2015. november 27., péntek, 10 óra
Ambrus Gergely (MTA Rényi Intézet)
Veletlen ponthalmazok es hataralakjaik

2015. október 16., péntek, 10 óra
Gerencsér Balázs (MTA Rényi Intézet)
Átlagolás a gráfon problémás csatornákon

2015. október 9., péntek, 10 óra
Kornyik Miklós (ELTE TTK Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék)
Véletlen szimmetrikus mátrix karakterisztikus polinomjának várható értéke és az Hermite polinom kapcsolata; az Hermite polinom gyökeinek hatványösszegei

2015. szeptember 23., szerda, 14:15, D 2-502 [szokatlan időpont és helyszín]
Eduardo Canabarro (MorganStanley)
Models and model risk in banking

2015. szeptember 11., péntek, 10 óra
Backhausz Ágnes (ELTE TTK és Rényi Intézet)
Factor of i.i.d. folyamatok csúcstranzitív gráfokon

2015. június 19., péntek
Süli Balázs Márton (ELTE TTK Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék)
Hozamgörbe-modellezés

2015. június 12., péntek, 10 óra 30 perc
Ispány Márton (Debreceni Egyetem)
Kritikus elágazó folyamatok bevándorlással változó környezetben

2015. június 5., péntek, 10 óra
Marco Marozzi (Universita della Calabria, Olaszország)
Multivariate multidistance tests for high-dimensional low sample size case-control studies

2015. május 22., péntek, 10 óra
Korándi Dániel (ETH Zürich, Svájc)
Egy véletlen triadikus folyamat

2015. április 10., péntek, 10 óra
Varga László (ELTE TTK Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék)
Küszöbmeghaladási modellek és a súlyozott bootstrap alkalmazása magyarországi csapadékadatok modellezésére


2015. január 23., péntek, 10 óra
Komjáthy Júlia (Eindhoven University of Technology, Hollandia)
Legrövidebb utak fájának fokszámeloszlása és hálózat-mintavételezési algoritmusok torzítottsága

2014. december 12., péntek, 10 óra
Pósfai Márton (ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék/Northeastern University, Boston)
Párosítás, magperkoláció és lineáris irányíthatóság

2014. november 28., péntek, 10 óra
Mályusz Miklós (ELTE TTK Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék)
Potts véletlen mezők alkalmazásai

2014. november 21., péntek, 10 óra
Csikja Rudolf (BME TTK Matematikai Analízis Tanszék)
A béta-hiszterézis leképezés

2014. október 17., péntek, 10 óra 30 perc
Sikolya Kinga (Debreceni Egyetem)
Ornstein-Uhlenbeck mező előrejelzésére vonatkozó optimális mintavételi terv meghatározása

2014. szeptember 26., péntek, 10 óra
Elek Péter (ELTE Társadalomtudományi Kar)
A földrajzi hozzáférés hatása a járóbeteg-ellátás igénybevételére: becslési eredmények és ökonometriai vonatkozások


2014. június 20., péntek, 10 óra
Bárdossy András (Universitat Stuttgart, Németország)
A valószínűségszámítás és a matematikai statisztika szerepe a hidrológiában

2014. május 16.
Rásonyi Miklós (MTA Rényi Intézet)
Piaci szereplők viselkedése és optimális befektetéseik

2014. március 21.
Szabó István (ELTE TTK Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék)
A kriptográfia és a matematika kapcsolata

2014. március 14., péntek, 10 óra
Tóth Bálint (BME/University of Bristol, Anglia)
Két út a szuperdiffuzivitáshoz (II. rész)

2014. március 7., péntek, 10 óra
Tóth Bálint (BME/University of Bristol, Anglia)
Két út a szuperdiffuzivitáshoz


2014. január 24., 10 óra
Berkes István (Graz University of Technology, Ausztria)
Gyenge és erős függőség az analízisben

2013. december 6., 10 óra
Timár Ádám (Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézet)
Átlagolt versus majdnem biztos invarianciaelvek véletlen konduktanciamodellekben

2013. november 22., 10 óra
Nedényi Fanni (Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézet)
Szekvenciális változásészlelés többtípusos Galton--Watson-modellekben

2013. november 15., 10 óra
Bartosz Stawiarski (Cracow University of Technology, Faculty of Physics, Mathematics and Computer Sciences, Krakkó, Lengyelország)
Detecting structural breaks in financial volatility within GARCH-type framework

2013. november 8., 10 óra
Mánfay Máté (MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet)
Lévy-folyamatokkal hajtott véges dimenziós lineáris rendszerek identifikációja

2013. október 25., 10 óra
Kornyik Miklós (ELTE TTK Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék)
Véletlen mátrixok

2013. október 4., péntek, 10 óra 30 perc
Johannes Mühle-Karbe (ETH, Zürich, Svájc)
Optimal liquidity provision in limit-order markets


2013. június 7., 10 óra
Ráth Balázs (University of British Columbia, Vancouver, Kanada)
Korrelált perkolációs modellek geometriájáról

2013. május 10., 11 óra
Körmendi Kristóf (Szegedi Tudományegyetem, Bolyai Intézet)
Paraméterbecslés többtípusos Galton-Watson-folyamatokban

2013. május 10., 10 óra
T. Szabó Tamás (Szegedi Tudományegyetem, Bolyai Intézet)
Változásészlelés bizonyos diszkrét és folytonos idejű elágazó folyamatokra

2013. május 3., 10 óra
Fegyverneki Tamás (ELTE TTK Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék)
Távolságkorreláció

2013. március 22., 10 óra
Kói Tamás (BME TTK Sztochasztika Tanszék)
Capacity regions of partly asynchronous multiple access channels


2012. december 7., 10 óra
Virág Bálint (University of Toronto, Kanada)
Véletlen mátrixok és differenciáloperátorok

2012. november 9., 10 óra
Weisz Ferenc (ELTE IK Numerikus Analízis Tanszék)
Martingálelmélet a Fourier-analízisben

2012. október 5., 10 óra
Pete Gábor (BME TTK Sztochasztika Tanszék, Budapest)
Local time on the exceptional set of dynamical percolation, and the Incipient Infinite Cluster

2012. szeptember 28., 10 óra
Rudas Anna (BME TTK Sztochasztika Tanszék, Budapest)
Entropy and Hausdorff dimension in random growing trees

2012. szeptember 21., 11 óra, D 0-820
Szegedy Balázs (University of Toronto, Kanada)
On Sidorenko's conjecture


2012. június 1., 10 óra
Lakatos László (ELTE Informatikai Kar)
Ciklikus várakozási rendszerek

2012. május 25., 10 óra
Dhanagopalan Venkatesan (Annamalai, Tamilnadu, India)
New Family of Time Series Models and Bayesian Inference

2012. május 18., 10 óra
Vető Bálint (Bonn, Németország)
Non-colliding Brownian bridges and the asymmetric tacnode process

2012. május 11., 10 óra
Herczegh Attila (ELTE TTK Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék)
Árnyékár hatvány-hasznosság esetén

2012. május 11., 11 óra
Varga László (ELTE TTK Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék)
Súlyozott bootstrap GARCH-folyamatokra

2012. május 4., 10 óra
Mélykúti Bence
A kémiai reakciókinetika sztochasztikus differenciálegyenlet-modelljei: a kémiai Langevin-egyenlet, és hogy miért kellene egy új modell

2012. március 30.
Backhausz Ágnes (ELTE TTK Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék)
Egy háromszögekből épített véletlengráf-modell

2012. március 23.
Charles Taylor (University of Leeds)
Boosting kernel estimates

2012. március 2., 10 óra
Kunszenti-Kovács Dávid (ELTE TTK Számítógéptudományi Tanszék)
A Jacobs-deLeeuw-Glicksberg felbontási tétel és ergodelméleti alkalmazásai

2012. február 24., 10 óra
Kamil Feridun Turkman (University of Lisbon, Portugália)
Some statistical issues in the construction of annual fire risk maps based on fire frequency data

2012. február 17., 10 óra
Csóka Endre (ELTE TTK Számítógéptudományi Tanszék)
Egy eldönthetetlenségi probléma ritka gráfok limeszéről


2012. január 6., 10 óra
Szabó Botond (TU Eindhoven/EURANDOM, Eindhoven, Hollandia)
Nem-paraméteres bayesi adaptációs technikák aszimptotikus viselkedésének vizsgálata

2011. december 2., 11 óra
Barczy Mátyás (Debreceni Egyetem, Informatikai Kar)
Inhomogén diffúziós folyamatok és hidak

2011. november 18., 10 óra 30 perc
Orlovits Zsanett (BME Matematikai Intézet Differenciálegyenletek Tanszék, Budapest)
Sztochasztikus volatilitásmodellek statisztikai vizsgálata

2011. szeptember 23., 10 óra
Horváth Illés (BME TTK Sztochasztika Tanszék, Budapest)
Hosszú memóriájú bolyongások és Kipnis-Varadhan-tételkör


2011. június 24.
Varga László (ELTE TTK Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék)
Bootstrap módszerek alkalmazása kopulák illeszkedésvizsgálatában

2011. június 10.
Herczegh Attila (ELTE TTK Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék)
Árnyékárak használata portfólióoptimalizálási feladatokban

2011. május 27.
Kiss Demeter (CWI, Amszterdam, Hollandia)
Fagyott perkoláció, erdőtűzmodellek a végtelen bináris fán

2011. május 6.
Komjáthy Júlia (BME TTK Sztochasztika Tanszék, Budapest)
Generating hierarchial scale-free graphs from fractals

2011. április 15.
Martinek László (ELTE TTK Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék)
Biztosítási kockázatok becslése hiányos adatok esetén

2011. április 1.
Gerencsér Balázs (ELTE TTK Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék)
Néhány reverzibilis és nem-reverzibilis Markov-lánc keverési idejének összehasonlítása

2011. március 25.
Prokaj Vilmos (ELTE TTK Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék)
Hogyan lehetne igazolni a Lévy-transzformáció ergodicitását?

2011. március 11.
Boros Balázs (ELTE TTK Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék)
Kémiai reakciórendszerek egyensúlyi pontjainak létezéséről és egyértelműségéről


2010. november 26.
Rakonczai Pál (ELTE TTK Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék)
Többdimenziós szintmeghaladási modellek a gyakorlatban: modellek és becslés

2011. november 19.
Varga László (ELTE TTK Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék)
Bootstrap módszerek és alkalmazásuk összefüggő adatsorokra

2010. október 8.
Ispány Márton(Debreceni Egyetem, Informatikai Kar)
Aszimptotikus eredmények instabil egész értékű idősorokra