Tájékoztató az osztatlan képzésben tanuló matematikus és alkalmazott matematikus hallgatók sávóráiról

Mivel az új (BSc-s és MSC-s) oktatási rendszer elérte a befejező évet, a régi, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számára az alábbi tájékoztatást adjuk a sávórák teljesítésének rendjéről.

  1. Minden hallgató a választott sávjaiban érintett tanszékeken megbeszéli a sávfelelősökkel az adott sáv teljesítésének feltételét.
  2. A megbeszélések eredményét a hallgató írásban rögzíti, és ennek alapján kérvényt nyújt be megfelelő MSc oktatási bizottság kijelölt szakfelelős tagjának (matematikusoknál Michaletzky Györgynek, alkalmazott matematikusoknál Simon Péternek). A kérvényt a sávfelelősök támogatólag aláírják.
  3. A kijelölt szakfelelős véleményezi a tervet, és egyetértése esetén jóváhagyólag aláírja azt. Amennyiben viszont nem ért egyet a kérvényben foglaltakkal, akkor a szakfelelős további konzultációt kezdeményez az érintett hallgatóval és a sávfelelősökkel, illetve szükség esetén az MSc oktatási bizottság többi tagjával, hogy elfogadható megoldás születhessen.
  4. A szakfelelős által jóváhagyott kérvényt a hallgató visszaviszi a sávfelelősöknek, majd a kijelölt tárgyak elvégzésével teljesíti a sávot.
  5. A kreditek sikeres megszerzése után minden sávfelelős a hallgató kérésére írásban igazolja a sáv teljesítését, s ennek alapján a Tanulmányi Osztály is elkönyveli a sáv elvégzését.
  6. Ha menetközben bármilyen körülmény miatt változtatásra lenne szükség, annak megvalósításához az előzőekben leírt módon kell eljárni.

A sávok, az illetékes tanszékek és a sávfelelősök:

MATEMATIKUS SZAK (OSZTATLAN KÉPZÉS)
SÁVOK TANSZÉK KOORDINÁTOR
Algebra sáv Algebra és számelmélet Ágoston István
Csoportelmélet félsáv Algebra és számelmélet Hermann Péter
Számelmélet félsáv Algebra és számelmélet Szalay Mihály
Univerzális algebra félsáv Algebra és számelmélet Kiss Emil
Funkcionálanalízis sáv Alkalmazott analízis Kristóf János
Közönséges differenciálegyenletek félsáv Alkalmazott analízis Simon Péter
Matematikai fizika félsáv Alkalmazott analízis Matolcsi Tamás
Parciális differenciálegyenletek félsáv Alkalmazott analízis Simon László
Algebrai és differenciáltopológia sáv Analízis Szűcs András
Komplex függvénytan sáv Analízis Halász Gábor
Valós függvénytan félsáv Analízis Laczkovich Miklós
Differenciálgeometria sáv Geometria Csikós Balázs
Diszkrét geometria sáv Geometria Böröczky Károly
Konvex geometria sáv Geometria törölve
Bevezetés az operációkutatásba sáv Operációkutatás Frank András
Egészértékű programozás félsáv Operációkutatás Király Tamás
Folytonos optimalizálás sáv Operációkutatás Frank András
Kombinatorikus optimalizálás sáv Operációkutatás Jordán Tibor
Sztochasztikus modellezés félsáv Operációkutatás Mádi-Nagy Gergely
Diszkrét matematika sáv Számítógéptudomány Szőnyi Tamás
Halmazelmélet félsáv Számítógéptudomány Komjáth Péter
Számítástudomány sáv Számítógéptudomány Király Zoltán
Aktuárius és pénzügyi matematika szakirány Valószínűségelmélet és statisztika Arató Miklós
A statisztika numerikus és számítógépes módszerei félsáv Valószínűségelmélet és statisztika Pröhle Tamás
Biztosításmatematika félsáv Valószínűségelmélet és statisztika Arató Miklós
Információelmélet félsáv Valószínűségelmélet és statisztika Szabó István
Matematikai statisztika sáv Valószínűségelmélet és statisztika Móri Tamás
Rendszerelmélet félsáv Valószínűségelmélet és statisztika Michaletzky György
Sztochasztikus analízis félsáv Valószínűségelmélet és statisztika Michaletzky György
Sztochasztikus folyamatok félsáv Valószínűségelmélet és statisztika Michaletzky György
Valószínűségelmélet félsáv Valószínűségelmélet és statisztika Michaletzky György

ALKALMAZOTT MATEMATIKUS SZAK (OSZTATLAN KÉPZÉS)
SÁVOK TANSZÉK KOORDINÁTOR
Dinamikai rendszerek és matematikai modellezés Alkalmazott analízis Simon Péter
Parciális differenciálegyenletek Alkalmazott analízis Simon Péter
Számítógépes geometria Geometria Csikós Balázs
Gazdasági matematika Operációkutatási Fullér Róbert
Kombinatorikus optimalizálás Operációkutatási Jordán Tibor
Lineáris és nemlineáris optimalizálás Operációkutatási Illés Tibor
Alkalmazott diszkrét matematika Számítógéptudomány Király Zoltán
Számítástudomány Számítógéptudomány Király Zoltán
Alkalmazott statisztika Valószínűségelmélet és statisztika Zempléni András
Biztosításmatematika Valószínűségelmélet és statisztika Arató Miklós
Pénzügyi folyamatok elemzése Valószínűségelmélet és statisztika Márkus László
Rendszerelmélet és képfeldolgozás Valószínűségelmélet és statisztika Michaletzky György