Mesterszakos felvételi vizsgák és felvételi beszélgetések témakörei az egyes szakokon:

Alkalmazott matematikus mesterszak

Matematikus mesterszak

Tanári mesterszak matematikatanár

Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak