Az egyetemre bekerülő diákok matematikából a BSc alapképzésben kezdik meg tanulmányaikat, ami három év után diplomát ad. Ezt követi a kétéves mesterképzés. Aki tanulmányai végeztével tudományos kutatással kíván foglalkozni, az Phd-képzésben vehet részt.


Osztatlan Matematikatanári Szak


BSc alapképzés


Mesterképzés


Phd-képzés

A Matematika Doktori Iskola (vezetője: Dr. Faragó István, egyetemi tanár) két doktori programot foglal magában:
  • az Elméleti matematika doktori programot (vezetője: Dr. Szűcs András MHAS, egyetemi tanár), és
  • az Alkalmazott matematika doktori programot (vezetője: Dr. Karátson János, egyetemi tanár).
A felvételi és más hivatalos eljárásokkal kapcsoltaban a Természettudományi Kar Szervezett doktori képzés oldalán lehet tájékozódni.

További képzések:


A 2006 előtt felvett hallgatók kifutó, osztatlan képzése