BSc szakdolgozati témák:Kiegészítő tájékoztatás a tanári szakirány szakdolgozatairól

Algebra és Számelmélet Tanszék
Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék
Analízis Tanszék
Geometriai Tanszék
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Operációkutatási Tanszék
Számítógéptudományi Tanszék
Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék

Idézet a Hallgatói követelményrendszerből: 76. § (6) A szakdolgozat a hallgató önálló munkája, melyben be kell tartani a hivatkozások és idézések standard szabályait. A szakdolgozathoz csatolni kell a hallgató eredeti aláírással ellátott nyilatkozatát, melyben kijelenti, hogy a munka saját szellemi terméke. A plágiummal gyanúsítható szakdolgozat szerzője ellen fegyelmi eljárás indítható. Az eredetiséget igazoló űrlap innen letölthető: Nyilatkozat, amit minden szakdolgozónak kitöltve le kell adnia.