ELTE   -   Matematika alapszak

BSc tantervi háló 1-6. félévekre

Budapest, 2006.
Közös   1-2.


Matematikus
3-6.Alkalmazott
matematikus
3-6.Matematika
tanár   3-6.Matematikai
elemző   3-6.


   

( Jelölés:   a : alapszint,   k : középszint,   e : emelt szint;     pl. 6 : a tárgy kreditértéke 6 )


A matematika szakirányok közös tanterve az 1. és 2. félévekre

1. 2.
Bevezető matematika 0 + 4  
Analízis 3 + 4   a   k   e     8 3 + 3   a   k   e     7
Algebra 2 + 2   a   k   e     5 2 + 2   a   k   e     5
Számelmélet 2 + 2   a   -   e     5  
Geometria   3 + 2   a   k   e     6
Véges matematika 2 + 2   a   k   e     5 2 + 2   a   k   e     5
Bevezetés az informatikába 2 + 2   a   k   e     5 0 + 2   a   k   e     2
Kötelező tárgyak összesen 5 5
Kreditek száma összesen 28 25

(lap elejére)A matematikus szakirány tanterve a   3 - 6.   félévekre

3. 4. 5. 6.
Analízis 4 + 3       7 4 + 2       6    
Algebra 2 + 2       4 3 + 2       5    
Számelmélet   2 + 0       2    
Geometria 2 + 2       5 3 + 2       5    
Differenciálgeometria     2 + 2       5 2 + 0       2
Bevezetés a topológiába   2 + 0       2    
Algebrai topológia     2 + 2       4  
Halmazelmélet 2 + 0       2      
Matematikai logika     2 + 1       3  
Valószínűségszámítás 2 + 2       5   3 + 2       6  
Statisztika       3 + 2       6
Differenciálegyenletek   3 + 2       6    
Parciális differenciálegyenletek       3 + 2       6
Funkcionálanalízis     2 + 2       4 1 + 2       3
Függvénysorok       2 + 0       2
Komplex függvénytan     3 + 2       6  
Fourier-integrál       2 + 1       3
Operációkutatás 2 + 2       4 2 + 2       4    
Numerikus analízis 2 + 2       4   1 + 2       3  
Számítástudomány       2 + 1       3
Kötelező tárgyak összesen 7 5 6 3
Kreditek száma összesen:        
Kötelező tárgyak     31 24 28 15
Választható tárgyak 0 6 3 10

(lap elejére)Az alkalmazott matematikus szakirány tanterve a   3 - 6.   félévekre

3. 4. 5. 6.
Analízis 4 + 3       7 2 + 2       4 2 + 0       2  
Algebra 2 + 2       4      
Differenciálgeometria     2 + 1       3  
Matematika alapjai     2 + 1       3  
Valószínűségszámítás     3 + 2       5  
Statisztika       3 + 2       5
Sztochasztikus folyamatok       2 + 2       4
Differenciálegyenletek   3 + 2       5    
Parciális differenciálegyenletek       3 + 2       5
Funkcionálanalízis     2 + 2       4  
Komplex függvénytan     3 + 2       5  
Fourier-sorok       1 + 2       3
Operációkutatás 2 + 2       4 2 + 2       4    
Numerikus analízis 2 + 2       4 2 + 2       4 1 + 2       3  
Algoritmusok tervezése és elemzése   2 + 2       4 2 + 2       4  
Számítástudomány       2 + 1       3
Programozási nyelvek 2 + 0       2      
Tanfolyamok   0 + 2       2    
Mathlab   0 + 1       1    
Alkalmazott modulok 2 + 2       5 2 + 2       5 2 + 1       4 2 + 1       3
Kötelező tárgyak összesen 6 7 6 5
Kreditek száma összesen:        
Kötelező tárgyak     26 29 25 20
Választható tárgyak 0 0 8 3

(lap elejére)A matematika tanár szakirány tanterve a   3 - 6.   félévekre

3. 4. 5. 6.
Analízis 2 + 2       4 2 + 2       4    
Algebra 2 + 2       4      
Geometria 2 + 2       4 2 + 2       4 2 + 2       4  
Matematika alapjai       0 + 2       2
Valószínűségszámítás     3 + 2       5  
Numerikus analízis       0 + 2       2
Elemi matematika 0 + 2       2 0 + 2       2 0 + 2       2  
Bevezető iskolai gyakorlat       0 + 2       1
Kötelező tárgyak összesen 3 2 2 3
Kreditek száma összesen:        
Kötelező tárgyak     10 6 7 5
Választható tárgyak 4 4 4 0

(lap elejére)A matematikai elemző szakirány tanterve a   3 - 6.   félévekre

3. 4. 5. 6.
Analízis 2 + 2       5 2 + 2       4    
Algebra 2 + 2       4      
Lineáris algebra alkalmazásai   2 + 2       4    
Algebrai kódelmélet       2 + 0       2
Alkalmazott geometria     2 + 2       5  
Számítógépes geometria       0 + 2       2
Gráfok és algoritmusok elemzése 2 + 2       4      
Valószínűségszámítás 3 + 2       6      
Leíró és matematikai statisztika   3 + 2       6    
Idősorok és többdimenziós statisztika     2 + 2       4  
Matematikai statisztika számítógépes módszerei       0 + 2       2
Differenciálegyenletek   3 + 2       6    
Parciális differenciálegyenletek és alkalmazásai       2 + 2       4
Dinamikai rendszerek     2 + 0       2  
Operációkutatás 2 + 2       4      
Optimalizálási gyakorlat   0 + 2       2    
Alkalmazott analízis   2 + 2       5 2 + 2       5  
Programozási nyelvek 2 + 0       2      
Programozási nyelvek II 0 + 2       2      
Script nyelvek   0 + 2       2    
Adatvédelem   2 + 0       2    
Adatbázisok használata     2 + 2       4  
Adatbányászat       2 + 2       4
Diszkrét modellezés     0 + 2       2  
Folytonos modellezés       0 + 2       2
Döntésanalízis     2 + 0       2  
Játékelmélet     2 + 0       2  
Készletgazdálkodás       2 + 0       2
Ütemezéselmélet     2 + 0       2  
Piacok elemzése       2 + 0       2
Pénzügyek menedzselése       2 + 2       4
Mikrogazdaságtan 2 + 0       2      
Makrogazdaságtan       2 + 0       2
Vállalati pénzügyek     2 + 2       4  
Problémamegoldó gyakorlat 0 + 2       2      
Szakszövegek írása   0 + 2       2    
Matematika és média       0 + 2       2
Jogi alapismeretek     2 + 0       2  
EU ismeretek     1 + 0       1  
Kötelező tárgyak összesen 7 6 6 4
Kreditek száma összesen:        
Kötelező tárgyak     25 27 23 6
Választható tárgyak 6 6 12 22

(lap elejére)

( A matematikai szakirányok egyesített hálója )