Eötvös Loránd Tudományegyetem

 

Tantervi dokumentáció

 

MATEMATIKUS SZAK

 

2003


A szak megnevezése:

 

matematikus szak, nappali tagozat, alapképzés

 

A szak képzési céljának rövid leírása:

 

A matematikus képzés célja olyan szakemberek képzése, akik egyfelől magas szintű elméleti matematikai tudással rendelkeznek - és így képesek a matematikai tudományok művelésére, elméletének fejlesztésére -, másfelől képesek elméleti tudásukat, a matematika eredményeit műszaki, gazdasági, statisztikai területen alkalmazni.

A matematikus diplomát megszerző szakemberek

- jártasak a modern matematika különféle ágaiban,

- alapvető számítógépes ismeretekkel rendelkeznek,

- tudásuk lehetővé teszi, hogy sikerrel kapcsolódjanak be a matematika alkalmazásaival foglalkozó csoportok tevékenységébe.

Az oktatás időszaka alatt a hallgatók megismerkednek a modern matematika egyes legfrisebb eredményeivel, a legjobbaknak lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak a tanszékeken folyó kutatásokba is, sőt az alkalmazott matematikai munkákba is.

 

 

A szak záróvizsgájának részei:

 

diplomamunka védés,

1-1    kérdés a törzsanyag, illetve a specializáció témaköréből

a törzsanyag a (javasolt tantervi háló szerinti) első 6 félév anyagát jelenti

a specializáció témaköréből a hallgatónak kell 4 féléven át tartó, átlagosan heti 14 órányi anyagot választania a záróvizsgára


A szak megnevezése:

matematikus

 

Tagozat:

nappali

Forma:

alapképzés

 

A képzést folytató kar:

Természettudományi

A képzésért felelős szervezeti egység:

Matematikai Intézet

A képzésért felelős oktató:

Michaletzky György egyetemi tanár

 

A képzésre történő felvétel feltételei:

az írásbeli felvételi vizsgán szerzett és az esetleges hozott pontok alapján a szükséges felvételi pontszám elérése

 

A képzés társításának szabályai:

a matematika tanárszak külön felvételi eljárás nélkül felvehető

 

A képzés során megszerzendő kreditek száma:

300

A képzés féléveinek száma:

10

 

A diplomamunka (szakdolgozat) benyújtásának határideje:

a Kari és Egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályozása szerint

 

Az oklevél (bizonyítvány) minősítésének számítási módja:

a Kari és Egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályozása szerint

 

A képzéshez tartozó tantervi egységek kódjai:

XMMX                         társadalomtudományi modul

MMMN1                      szakmai alapozó modul

MMMN2                      specializációs képzés modul

MMMN0AN6              Analízis szigorlat

MMMN0AL4              Algebra szigorlat

Fakultatív tárgyak

MMMN9SE2               Számelmélet fakultáció

MMMN9DG5              Differenciálgeometria gyakorlat I.

MMMN9TG2              Bevezetés a topológiába gyakorlat

 

 

 


A modul kódja:

XMMX

 

A modul megnevezése:

társadalomtudományi modul

 

A modul kreditértéke: 

6

 

A modul leírása:
A modul minősége+:

 

 

A modul típusa§:

 

 

A modulhoz tartozó tanegységek kódjai:


 


 

A modul kódja:

MMMN1

 

A modul megnevezése:

szakmai alapozó

 

A modul kreditértéke: 

181

 

A modul leírása:
 

A modul minősége+:

kötelező tantervi egység

 

A modul típusa§:

kötelező tanegységekkel töltendő ki

 

 

A modulhoz tartozó tanegységek:

 

Kód

Megnevezés

Óra- szám

Hallgatói munka- óraszám

Kredit

Előfeltételek

#

MMMN1AN1

Analízis I.

4

120

4

MMMN2AN1 *

MMMN2AN1

Analízis gyakorlat I.

4

150

5

MMMN1AN1*

MMMN1AN2

Analízis II.

4

120

4

MMMN1AN1 MMMN1AL1

MMMN2AN2*

MMMN2AN2

Analízis gyakorlat II.

3

120

4

MMMN1AN2*

MMMN1AN3

Analízis III.

4

120

4

MMMN1AN2

MMMN2AN3*

MMMN2AN3

Analízis gyakorlat III.

3

120

4

MMMN1AN3*

MMMN1AN4

Analízis IV.

4

120

4

MMMN1AN3 MMMN1TO2

MMMN2AN4*

MMMN2AN4

Analízis gyakorlat IV.

2

90

3

MMMN1AN4*

MMMN1AL1

Algebra I.

3

90

3

MMMN2AL1*

MMMN2AL1

Algebra gyakorlat  I.

2

90

3

MMMN1AL1*

MMMN1AL2

Algebra II

3

90

3

MMMN1AL1 MMMN1SE1

MMMN2AL2*

MMMN2AL2

Algebra gyakorlat II

3

120

4

MMMN1AL2*

MMMN1AL3

Algebra III

2

60

2

MMMN1AL2

MMMN2AL3*

MMMN2AL3

Algebra gyakorlat III

2

90

3

MMMN1AL3*

MMMN1AL4

Algebra IV.

2

60

2

MMMN1AL3

MMMN2AL4*

MMMN2AL4

Algebra gyakorlat IV.

2

90

3

MMMN1AL4*

MMMN1SE1

Számelmélet I

2

60

2

MMMN2SE1*

MMMN2SE1

Számelmélet gyakorlat I

1

60

2

MMMN 1SE1*

MMMN1SE6

Számelmélet II

2

60

2

MMMN1SE1 MMMN1AN4 MMMN1KF5

MMMN1GE2

Geometria I

3

90

3

MMMN1AL1 MMMN1AN1

MMMN1AL2* MMMN2GE2*

MMMN2GE2

Geometria gyakorlat I

2

90

3

MMMN1GE2*

MMMN1GE3

Geometria II

2

60

2

MMMN1GE2 MMMN1AL2 MMMN1AN2

MMMN1AN3* MMMN2GE3*

MMMN2GE3

Geometria gyakorlat II

2

90

3

MMMN1GE3*

MMMN1GE4

Geometria III

3

90

3

MMMN1GE3 MMMN1TO2

MMMN2GE4*

MMMN2GE4

Geometria gyakorlat III

2

90

3

MMMN1GE4*

MMMN1VM1

Véges matematika I

2

60

2

MMMN1AN1* MMMN1AL1* MMMN2VM1*

MMMN2VM1

Véges matematika gyakorlat I

2

90

3

MMMN1VM1*

MMMN1VM2

Véges matematika II

2

60

2

MMMN1VM1

MMMN1AL2* MMMN2VM2*

MMMN2VM2

Véges matematika gyakorlat  II

2

90

3

MMMN1VM2*

MMMN1TO2

Bevezetés a topológiába

2

60

2

MMMN1AN2* MMMN1AL2* MMMN1HE2*

MMMN1TO4

Algebrai topológia

2

60

2

MMMN1AN3

MMMN1TO2

MMMN1AL2

MMMN2TO4*

 MMMN2TO4

Algebrai topológia gyakorlat

2

90

3

MMMN1TO4*

MMMN1DG5

Differenciálgeometria I

2

60

2

MMMN1GE4 MMMN1AN4 MMMN1DE4

MMMN1DG6

Differenciálgeometria II

2

60

2

MMMN1DG5 MMMN1AL4 MMMN1TO4

MMMN2DG6*

MMMN2DG6

Differenciálgeometria gyakorlat II

2

90

3

MMMN1DG6*

MMMN1DE4

Differenciálegyenletek

3

90

3

MMMN1AN3 MMMN1AL1

MMMN2DE4*

MMMN2DE4

Differenciálegyenletek gyakorlat

2

90

3

MMMN1DE4*

MMMN1PD6

Parciális differenciál-egyenletek

3

90

3

MMMN1DE4 MMMN1FA5

MMMN2PD6*

MMMN2PD6

Parciális differenciál-egyenletek gyakorlat

2

90

3

MMMN1PD6*

MMMN1FS5

Függvénysorok

2

60

2

MMMN1AN4 MMMN1FA5

MMMN1FA5

Funkcionálanalízis I

2

60

2

MMMN1AN4 MMMN1AL2

MMMN1KF5* MMMN2FA5*

MMMN2FA5

Funkcionálanalízis gyakorlat I

2

90

3

MMMN1FA5*

MMMN2FA6

Funkcionálanalízis II

3

90

3

MMMN1FA5

MMMN1KF5

Komplex függvénytan I

3

90

3

MMMN1AN3

MMMN2KF5*

MMMN2KF5

Komplex függvénytan gyakorlat I

2

60

2

MMMN1KF5*

MMMN8KF6

Komplex függvénytan II

2+1

120

4

MMMN1KF5

MMMN8NA3

Numerikus analízis I

2+2

150

5

MMMN1AN2 MMMN1AL2

MMMN8NA5

Numerikus analízis II

2+1

120

4

MMMN1AN4 MMMN8NA3 MMMN1DE4

MMMN1VE3

Valószínűségszámítás I

2

60

2

MMMN1AN2 MMMN1VM1

MMMN2VE3*

MMMN2VE3

Valószínűségszámítás gyakorlat I

2

90

3

MMMN1VE3*

MMMN1VE5

Valószínűségszámítás II

3

90

3

MMMN1AN4 MMMN1VE3 MMMN1AL2

MMMN2VE5* MMMN1KF5*

MMMN2VE5

Valószínűségszámítás gyakorlat II

2

90

3

MMMN1VE5* MMMN1KF5*

MMMN1ST6

Statisztika

3

90

3

MMMN1VE5

MMMN2ST6*

MMMN2ST6

Statisztika gyakorlat

2

90

3

MMMN1ST6*

MMMN1OP3

Operációkutatás

2

60

2

MMMN1AL1

MMMN2OP3*

MMMN2OP3

Operációkutatás gyakorlat

2

90

3

MMMN1OP3*

MMMN8CS6

Számítástudomány

2+1

120

4

MMMN1VM2

MMMN8ML5*

MMMN2PC1

Számítástechnikai laboratórium

4

120

4

 

MMMN1HE2

Halmazelmélet

2

60

2

MMMN1AN1 MMMN1AL1 MMMN1VM1

MMMN8ML5

Matematikai logika

2+1

120

4

MMMN1AL3 MMMN1VM1 MMMN1HE2

MMMN1EF5

Elméleti fizika

2

60

2

MMMN1AN4 MMMN1AL4 MMMN1DE4

 

 

 
 

Tanulmányi egység
(Tanegység) megnevezése
kód
óraszám / kredit
Kód Számon-kérés 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 7. félév 8. félév 9. félév 10. félév
Analízis I. MMMN1AN1 szóbeli 4 / 4                  
Analízis gyakorlat I. MMMN2AN1 gyakorlatj. 4 / 5                  
Analízis II. MMMN1AN2 szóbeli   4 / 4                
Analízis gyakorlat II. MMMN2AN2 gyakorlatj.   3 / 4                
Analízis III MMMN1AN3 szóbeli     4 /4              
Analízis gyakorlat III. MMMN2AN3 gyakorlatj.     3 /4              
Analízis IV. MMMN1AN4 szóbeli       4 /4            
Analízis gyakorlat IV. MMMN2AN4 gyakorlatj.       2 /3            
Analízis szig. MMMN0AN6 szóbeli           0/2        
Algebra I MMMN1AL1 szóbeli 3 /3                  
Algebra gyakorlat I. MMMN2AL1 gyakorlatj. 2 /3                  
Algebra II MMMN1AL2 szóbeli   3 /3                
Algebra gyakorlat II. MMMN2AL2 gyakorlatj.   3 /4                
Algebra III MMMN1AL3 szóbeli     2 /2              
Algebra gyakorlat III. MMMN2AL3 gyakorlatj.     2 /3              
Algebra IV MMMN1AL4 szóbeli       2 /2            
Algebra gyakorlat IV. MMMN2AL4 gyakorlatj.       2 /3            
Algebra és számelmélet szig. MMMN0AL4 szóbeli       0/2            
Számelmélet I MMMN1SE1 szóbeli 2 /2                  
Számelmélet gyakorlat I. MMMN2SE1 gyakorlatj. 1 /2                  
Számelmélet II MMMN1SE6 C-kollokv.           2 /2        
Geometria I MMMN1GE2 szóbeli   3 /3                
Geometria gyakorlat I. MMMN2GE2 gyakorlatj.   2 /3                
Geometria II MMMN1GE3 szóbeli     2 /2              
Geometria gyakorlat II. MMMN2GE3 gyakorlatj.     2 /3              
Geometria III MMMN1GE4 szóbeli       3 /3            
Geometria gyakorlat III. MMMN2GE4 gyakorlatj.       2 /3            
Véges matematika I MMMN1VM1 szóbeli 2 /2                  
Véges matematika gyakorlat II MMMN2VM1 gyakorlatj. 2 /3                  
Véges matematika II MMMN1VM2 C-kollokv.   2 /2                
Véges matematika gyakorlat I MMMN2VM2 gyakorlatj.   2 /3                
Számítástudomány MMMN8CS6 szóbeli           2+1 /4        
Számítástechnikai laboratórium MMMN2PC1 gyakorlatj. 4 /4                  
Numerikus analízis I MMMN8NA3 gyakorlatj.     2+2 /5              
Numerikus analízis II MMMN8NA5 szóbeli         2+1 /4          
Operációkutatás MMMN1OP3 szóbeli     2 /2              
Operációkutatás gyakorlat MMMN2OP3 gyakorlatj.     2 /3              
Bevezetés a topológiába MMMN1TO2 szóbeli   2 /2                
Algebrai topológia MMMN1TO4 szóbeli       2 /2            
Algebrai topológia gyakorlat MMMN2TO4 gyakorlatj.       2 /3            
Valószínűségszámítás I MMMN1VE3 szóbeli     2 /2              
Valószínűségszámítás gyakorlat I. MMMN2VE3 gyakorlatj.     2 /3              
Valószínűségszámítás II. MMMN1VE5 szóbeli         3 /3          
Valószínűségszámítás gyakorlat II. MMMN2VE5 gyakorlatj.         2 /3          
Statisztika MMMN1ST6 szóbeli           3 /3        
Statisztika gyakorlat MMMN2ST6 gyakorlatj.           2 /3        
Halmazelmélet MMMN1HE2 szóbeli   2 /2                
Matematikai logika MMMN8ML5 szóbeli         2+1 /4          
Differenciálegyenletek MMMN1DE4 szóbeli       3 /3            
Differenciálegyenletek gyakorlat MMMN2DE4 gyakorlatj.       2 /3            
Komplex függvénytan I MMMN1KF5 szóbeli         3 /3          
Komplex függvénytan gyakorlat I. MMMN2KF5 gyakorlatj.         2 /3          
Komplex függvénytan II MMMN8KF6 C-kollokv.            2+1/4        
Differenciálgeometria I MMMN1DG5 C-kollokv.         2 /2          
Differenciálgeometria II MMMN1DG6 szóbeli           2 /2        
Differenciálgeometria gyakorlat II MMMN2DG6 gyakorlatj.           2 /3        
Funkcionálanalízis I MMMN1FA5 szóbeli         2 /2          
Funkcionálanalízis gyakorlat I. MMMN2FA5 gyakorlatj.         2 /3          
Funkcionálanalízis II MMMN2FA6 gyakorlatj.           3 /3        
Függvénysorok MMMN1FS5 C-kollokv.         2 /2          
Parciális differenciálegyenletek MMMN1PD6 szóbeli           3 /3        
Parciális differenciálegyenletek gyakorlat MMMN2PD6 gyakorlatj.           2 /3        
Elméleti fizika MMMN1EF5 szóbeli         2 /2          
Általános értelmiségképző tárgyak     2 /2 2 /2   2 /2            
Sávos órák                 19 / 18 / 18 / 8 /
Összesen (kredit):     30 32 33 31 31 30 19 18 18  8
Össz:                       250
Diplomamunka                       /50

 
+ tantervi modul / tantervi modul teljesítését lehetővé tevő modul

§  szakmai alapozó / szakmai / tanári / közismereti / általános értelmiségképző / társadalomtudományi

 

+ tantervi modul / tantervi modul teljesítését lehetővé tevő modul

§  szakmai alapozó / szakmai / tanári / közismereti / általános értelmiségképző / társadalomtudományi

 

# Az előfeltételként előírt tanegységek, tanulmányi egységek, modulok kódját kérjük feltüntetni.

* Párhuzamosan felveendő