Alkalmazott Matematikus Szak

A szak tanterve az 1-6. és a 7-10. félévekre

Budapest, 2006.
Háló 1-6.


Sávok


Háló 7-10.


Op. Kut.
részletes


   


Az Alkalmazott Matematikus Szak tanterve az 1-6. félévekre


1. 2. 3. 4. 5. 6.
Társadalomtudomány 2 + 0     2 + 0    
Nyelv 0 + 4 0 + 4 0 + 4 0 + 4 0 + 4 0 + 4
Analízis 4 + 4 KG 4 + 3 KG 4 + 3 KG 4 + 2 KG   S
Algebra 3 + 2 KG 3 + 2 KG 2 + 2 SG      
Számelmélet 2 + 0 K          
Geometria   3 + 2 KG        
Véges matematika 2 + 2 KG 2 + 2 G        
Számítástudomány           2 + 1 K
Programozás 0 + 2 G     0 + 2 G    
Matlab       0 + 1 G    
Algoritmusok tervezése és analízise I       2 + 2 KG    
Algoritmusok tervezése és analízise II         2 + 2 KG  
Numerikus analízis     2 + 2 KG   1 + 2 G  
Lineáris algebra numerikus módszerei   2 + 2 KG        
Operációkutatás alapjai     2 + 2 KG      
Valószínűségszámítás         3 + 2 KG  
Statisztika           3 + 2 KG
Sztochasztikus folyamatok           2 + 2 KG
Fourier-sorok           1 + 2 G
Közönséges differenciálegyenletek       3 + 2 KG    
Komplex függvénytan         3 + 3 KG  
Differenciálgeometria       2 + 0 K    
Funkcionálanalízis         2 + 2 KG  
Parciális differenciálegyenletek           3 + 2 KG
Tanfolyamok 1 + 2 G 2 + 0 G 0 + 2 G      
Alkalmazott modulok     2 + 2 G 3 + 2 G 3 + 2 G

2 + 1 G

2 + 1 G

Összesen 30 31 29 31 31 30

Rövidítések: K = kollokvium, G = gyakorlati jegy, S = szigorlat.
A fenntieken kívül az Alkalmazott Matematika szigorlat (Sztochasztika, Operációkutatás, Numerikus módszerek) is követelt a 7. félévben.

(lap elejére)


Sávválasztás az Alkalmazott Matematikus Szakon

Az alkalmazott matematikus szak 4. és 5. tanévében összesen 13 sávot ajánl hallgatóinak (a mellékelt tantárgyi hálóban ez egy sor), és ezek a sávok 5 különböző blokkhoz tartoznak (a hálóban dupla vonallal elválasztott rész). Ezenkívül a 4. tanévben működik a probléma-megoldó szeminárium, amelyben a részvétel kötelező. A sávok és blokkok közötti választás a hallgató feladata (a 3. tanév végén), a következők figyelembe vétele mellett:
 1. Minden hallgató köteles legalább 1-1 olyan sávot két különböző blokkból választani, amely választott két sávot összes óraival végig hallgatja.

 2. A két teljes, ilyen korlátozásokkal választott sáv elvégzése feltétel a diplomához.

 3. Óraszám szerint viszont heti 16 órát választ a hallgató a szak kínálatából (a lent található sávokból, valamint az aktuálisan meghirdetett specik között) a 7-9. félévben (amely 16 órába a probléma-megoldó szeminárium nem számít bele), és 8 órát a 10. félévben.

 4. A választott 2 sáv tárgyaiból minden félév végén vizsgázik. A vizsgák részleteit a felelős tanszék előírja (kollokviumszerű vagy szigorlatszerű). Ahol gyakorlat is volt, ott gyakorlati jegyet is szerez. A problémamegoldó szeminárium a 7. félévben aláírással zárul, a 8. félévben gyakorlati jeggyel.

 5. A kötelező 16 órához szükséges további tárgyakból a 7-9. félévben legalább 2-2 további kollokviumot tesz le.

 6. Ezenkívül a 7-9. félévben a letett vizsgák, illetve megszerzett gyakorlati jegyek kell, hogy összességében legalább heti 12 órányi tanrészt fedjenek le a szak kínálatából; a 16 órához szükséges további 4 órához aláírást kell szerezni. A 10. félévben összesen kettő vizsga kötelező.
(lap elejére)


Az Alkalmazott Matematikus Szak tanterve az 7-10. félévekre


tárgy   7.     8.     9.     10.  
Adatbázisok 2 + 0 2 + 2 2 + 0 2 + 2
Számítógépes geometria 2 + 2 2 + 0 2 + 2 2 + 2
Számítógéptudomány 4 + 0 4 + 2 2 + 2 6 + 0
Alkalmazott diszkrét matematika 4 + 2 2 + 2 6 + 0 4 + 0
Gazdasági matematika 6 + 0 4 + 0 4 + 0 2 + 0
Kombinatorikus optimalizálás 6 + 0 4 + 2 4 + 0  
Lineáris és nemlineáris optimalizálás 4 + 0 6 + 0 4 + 0 2 + 4
Dinamikai rendszerek és mat. modellezés 4 + 0 3 + 1 1 + 3 4 + 0
Lineáris és nemlineáris optimalizálás 4 + 0 6 + 0 4 + 0 2 + 4
Számelmélet, algebra és alkalmazásai 4 + 0 4 + 0    
Rendszerelmélet és képfeldolgozás 4 + 1 4 + 1 2 + 2 2 + 2
Alkalmazott statisztika 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2
Ipari statisztika     0 + 2  
Pénzügyi folyamatok elemzése 4 + 0 4 + 0 4 + 0 4 + 0
Biztosításmatematika 2 + 0 2 + 0 2 + 0 2 + 0
Aktuárius szakirány 51 kredit összesen
Problémamegoldó szeminárium 2 + 0 2 + 2    

A fenntieken kívül az Alkalmazott Matematika szigorlat (Sztochasztika, Operációkutatás, Numerikus módszerek) is követelt a 7. félévben.


A 2. blokk három sávjához (Operációkutatás) ld. a következő mellékletet is.

(lap elejére)


Az Alkalmazott Matematikus Szak Operációkutatási sávjainak részletes terve

 1. GAZDASÁGI MATEMATIKA
  Befektetések elemzése, 7. félév: 2+0
  Piacok elemzése, 7. félév: 2+0 (felvehető a 9. ffélévben is)
  Döntésanalízis, 7. félév: 2+0 (felvehető a 9. félévben is)
  Mikrogazdaságtan, 8. félév: 2+0
  Sorbanállás, készletgazdálkodás, 8. félév: 2+0
  Makrogazdaságtan és gazdasági egyensúly elmélet, 9. félév: 2+0
  Vállalatgazdaságtan és logisztika, 9. félév: 2+0
  Termelésirényítás, 10. félév: 2+0

 2. KOMBINATORIKUS OPTIMALIZÁLÁS
  Poliéderes kombinatorika, 7. félév: 2+0
  Matroidelmélet, 9. félév: 2+0 (felvehető a 7. félévben is)
  Kombinatorikus algoritmusok, 7. félév: 2+0 és 8. félév: 2+2
  Egészértékű programozás, 7. félév: 2+0 és 8. félév: 2+0 (felvehető a 9. és 10. félévben is)
  Ütemezés, 9. félév: 2+0

 3. LINEÁRIS ÉS NEMLINEÁRIS OPTIMALIZÁLÁS
  Lineáris programozás, 7. félév: 2+0, 8. félév: 2+0
  Nemlineáris programozás, 7. félév: 2+0, 8. félév: 2+0
  Többcélfüggvényű optimalizálás, 8. félév: 2+0
  Sztochasztikus optimalizálás, 9. félév: 2+0
  Operációkutatási programcsomagok, 10. félév: 0+2
  Játékelmélet, 9. félév: 2+0
  Operációkutatási modellek, 10. félév: 0+2
  Szimuláció, 10. félév: 2+0
(lap elejére)