BOLYAI JÁNOS MATEMATIKAI TÁRSULAT

1027. Budapest, Fő utca 68.

tel.: 061 225 8410, tel/fax: 061 201 6974, e-mail: bjmt@renyi.hu

ÉRTESÍTÉS

A Bolyai János Matematikai Társulat értesíti az összes érdekeltet, hogy a

SCHWEITZER MIKLÓS MATEMATIKAI EMLÉKVERSENY-t

ebben a tanévben 2002. november 8-tól (péntek) november 18-ig (hétfő) rendezi meg. Az egyetemi és főiskolai matematikai intézetek hirdetőtábláikon 2002. november 8-án (péntek) 12.00 órakor függesztik ki a versenyfeladatokat, illetve ugyanettől az időponttól azok letölthetők a

http://www.bolyai.hu/schweitzer.html és a http://www.cs.elte.hu/~schw02

honlapokról. A versenyzők a feladatok sokszorosított szövegét a Bolyai János Matematikai Társulat helyi tagozataiban, továbbá a matematikai tanszékeken, intézetekben vehetik át.

A Schweitzer Miklós Emlékversenyen részt vehetnek mindazok, akik a verseny megrendezésekor valamely egyetem vagy főiskola hallgatói vagy pedig középiskolai tanulók valamint azok, akik a verseny megrendezésének évében szereztek egyetemi vagy főiskolai oklevelet. Ki vannak zárva azonban a versenyből azok, akik matematikus, programtervező-matematikus vagy matematika tanári szakon a verseny megrendezésének événél korábban egyetemi vagy főiskolai oklevelet szereztek. Ugyanez vonatkozik azokra is, akik ezeknek megfelelő oklevelet külföldön szereztek (pl. Master's Degree-t az Amerikai Egyesült Államokban).

A feladatok megoldására a vesenyzők 10 napot fordíthatnak. A megoldásokat jól olvashatóan, lehetőleg gépelve vagy tintával és feladatonként külön papírra írva, továbbá a versenyzők nevének, évfolyamának, végzettségének, valamint pontos lakcímének feltüntetésével, 2002. november 18-án (hétfőn) 12.00 óráig a Bolyai János Matematikai Társulat helyi tagozatánál kell benyújtani (ahol a titkár az átvétel időpontját igazolja) vagy ezen időpontig ajánlottan postára kell adni a versenybizottság társelnökének címére:

Laczkovich Miklós, ELTE TTK Analízis Tsz.

1117. Budapest, Pázmány P. sétány 1/C.

Más úton vagy később beadott megoldásokat a versenybizottság nem vesz figyelembe. A versenyzők tetszés szerinti számú kituzött feladat megoldását nyújthatják be.

A Schweitzer Miklós Matematikai Emlékverseny nyertesei között a Társulat Schweitzer Miklós díjakat oszt ki.

A feladatokat a versenyzőknek önállóan kell megoldaniuk. Több versenyző együttmuködése nincs megengedve. Ha a versenybizottság tudomására jut, hogy valamelyik versenyző ezt a követelményt megszegte, az illetőt a versenyből kizárja.

Kérjük a versenyzőket, hogy a feladatokkal kapcsolatos irodalmat a könyvtárakban tanulmányozzák, e könyveket ne kölcsönözzék ki, mert ezzel a többieket hátrányos helyzetbe juttathatják.

Felkérünk mindenkit, hogy ne nyújtsanak segítséget a versenyzőknek a matematikai feladatok megoldásához, s eszmecserét se folytassanak a feladatok megoldásával kapcsolatban a beadási határidő lejártáig. Kérjük továbbá, hogy amennyiben ilyen természetu szabálytalanság elkövetése jut bárki tudomására, haladéktalanul jelentse ezt a versenybizottságnak a fenti címen.

Budapest, 2002. október 10.

a Versenybizottság


Schweitzer2002
2002-10-09