Vizsgatájékoztató I. éves programtervező informatikus hallgatóknak a

Lineáris algebra c. tantárgy írásbeli vizsgájához

2015/2016. I. félév


Prog. inf. (BSc)
A mostani vizsgatematika:
pdf
Az előző félévi vizsgatematika:
pdf
A vizsgadolgozat B és C részének lehetséges kérdései
TELJES LISTA
B-rész, C-rész
Kisegítő anyag a vizsgadolgozat A részéhez
(témák, feladatok, magyarázatok)
NEM TELJES LISTA
A-rész
Az írásbeli vizsgák időpontjai és helyszínei:
2015. december 17. (csütörtök) 8.00--10.30
Déli tömb: 0-821 Bolyai terem (+ 2-502, 2-712)
2016. január 7. (csütörtök) 8.00–10.30
Déli tömb: 0-821 Bolyai terem (+ 0-822, 0-823)
2016. január 14. (csütörtök) 8.00–10.30
Déli tömb: 0-821 Bolyai terem (+ 0-822, 0-823)
2016. január 21. (csütörtök) 8.00–10.30
Déli tömb: 0-821 Bolyai terem (+ 0-822, 0-823)
2016. január 28. (csütörtök) 8.00–10.30
Déli tömb: 0-821 Bolyai terem (+ 0-822, 0-823)
A konzultációk időpontjai és helyszínei:
2015. december 16. (szerda) 9.00–12.00
Északi tömb: 0.89
2016. január 6. (szerda) 9.00–12.00
Déli tömb: 2-712
2016. január 13. (szerda) 9.00–12.00
Északi tömb: -1.62
2016. január 20. (szerda) 9.00–12.00
Északi tömb: -1.62
2016. január 27. (szerda) 9.00–12.00
Északi tömb: -1.62
A szóbeli vizsgákhoz tartott konzultációk:
(ide is bárki bemehet!)
2015. december 14., 2016. január 4., 11., 18. (hétfő)15.00–18.00, Déli tömb: 0-823

Az idei év előadásjegyzetei pdf formátumban: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


A vizsgákra a Bolyai teremben kell jelentkezni a kezdés előtt tíz-tizenöt perccel, és a felügyelő tanárok osztják szét a csoportot a két vagy három terem között. Az ülésrend általában ki lesz függesztve az ajtóra a vizsgakezdés előtt fél órával. A létszámkorlátok a Neptunban láthatók.

Terembeosztás a január 28-ai vizsgára

Fontos! A fönt megadott időpontok egyben utóvizsgaidőpontok is. Más utóvizsgaidőpont nem lesz meghirdetve, de sikertelen írásbeli vizsga esetén szóbeli vizsgára is lehet jelentkezni (és megfordítva).

Figyelem! A január 28-ai időpont (elsősorban) utóvizsgázóknak van fönntartva, s teljes létszámmal várhatólag csak január 21-e után kerül be a Neptunba.


A vizsgákra a Neptunon keresztül kell föliratkozni. Föliratkozás nélkül nem lehet vizsgázni. A vizsgalista a Neptun szabályai szerint zárul le, tudomásunk szerint 24 órával a vizsgakezdés előtt. (Utána már nemcsak föliratkozni, de lejelentkezni sem lehet!) Aki nem jelentkezett le a vizsgalistáról, és nem jön el vizsgázni, annál a "Nem jelent meg" minősítés kerül be a Neptunba, melynek anyagi következményei lehetnek, a Neptun pedig elhasznált vizsgaalkalomnak minősíti. Legföljebb 1 alkalommal a vizsgára bejelentkezett hallgató kérheti a vizsgáztatótól az "igazoltan nem jelent meg" státusz bejegyzését. Ettől függetlenül, betegség esetén a naplószámmal ellátott pecsétes orvosi igazolást Szalay tanár úrnak juttassák el személyesen vagy E-mailben (szkennelve).

A vizsgakezdés után 20 percig nem lehet elhagyni a termet, utána viszont a későn érkezők nem kezdhetnek vizsgázni! A vizsgán semmilyen (írott vagy elektronikus) segédeszközt sem szabad használni.

A vizsga eredményének kihirdetésére – a dolgozatok számától függően – általában leghamarabb másnap kerülhet sor. Az eredményhirdetéskor át nem vett dolgozatokat a későbbiekben Szalay tanár úrtól lehet elkérni a szóbeli vizsgák napjain, azaz többnyire kedden, szerdán és csütörtökön délelőtt.

Fontos! Diákigazolvány, személyi igazolvány vagy kivételes esetben más hivatalos, személyazonosításra szolgáló okmány nélkül nem lehet vizsgázni!!!

Megjelenés hétköznapi ruhában.


Változások a dolgozat szerkezetében!

A korábbi évek gyakorlatához képest az alábbi változások lesznek a vizsgadolgozatban: További újítás, hogy az írásbeli vizsgák előtti napon KÜLÖN KONZULTÁCIÓT TARTUNK az írásbeli vizsgára készülőknek.


Korábbi dolgozatok

Tájékoztató jelleggel íme néhány minta (a minta- és a korábbi dolgozat szerkezete a régebbi szabályoknak felel meg):
  • Mintadolgozat: a feladatok: pdf; megoldások: pdf
  • A tavalyi őszi időszak harmadik vizsgadolgozata: a feladatok: pdf; megoldások: pdf; részletes magyarázatok az A részhez; pdf;
  • A mostani időszak első dolgozata (2015. december 17.): a feladatok: pdf; megoldások: pdf
  • A mostani időszak második dolgozata (2016. január 7.): a feladatok: pdf; megoldások: pdf
  • A mostani időszak harmadik dolgozata (2016. január 14.): a feladatok: pdf; megoldások: pdf
  • A mostani időszak negyedik dolgozata (2016. január 21.): a feladatok: pdf; megoldások: pdf
  • A mostani időszak ötödik dolgozata (2016. január 28.): a feladatok: pdf; megoldások: pdf