Pedagógia esszék

Az 1998/99-es tanév második félévében, Széphalmi Ágnes és Vámos Ágnes tartott Pedagógia II. és III. gyakorlatokra a hallgatók által készített előadások anyagait gyűjtöttem össze.

Köszönet a közreműködőknek.

Cím, forrás, készítők HTML Word 6.0
Bábosik István: A nevelés elméletének és gyakorlatának fejlődési tendenciái a XX. században

Új Pedagógiai Szemle 1996/5, 3—21. o.

A tanári pálya foglalkozási ártalmairól

Hankiss Elemér cikke alapján

Szabó László Tamás: A rejtett tanterv

1985, Oktatáskutató Intézet, Budapest, 201. o.

Korbély Barnabás, III. földrajz-geográfus szak

A projektmódszer

Falus István: Didaktika c. jegyzete alapján,
Ambrus András: Bevezetés a matematikadidaktikába c. jegyzetének felhasználásával.

Eredi Gábor és Orosz Ferenc, IV. matematika

Az előadás

Békei László

(Ismeretterjesztés a cigányságot segítők részére)

Forray R. Katalin, Hegedűs T. András:
"Míg én rólad mindent, te rólam semmit sem tudsz"

Hunyady Györgyné: Az iskola pedagógiai programja

Békei László

NAT - a nevelésről

Velkei Dóra

Didaktika: Illusztráció és egyéb

Varga Szandra, III. informatika

Eric Berne: Emberi játszmák

Marcsi és Isti (tud valaki pontosabb adatot??)

Várhegyi György: Tessék megnevelni! avagy fegyelmi ügyek az iskolában...

Varga Szandra, III. informatika

I. rész
II. rész
I. rész
II. rész
Tranzakcionális elemzés

Eric Berne: Emberi játszmák

Mi a gyerekek valódi reakciója az irányításra?

Dr. Thomas Gordon: Tanítsd gyereked önfegyelemre!

Eredi Gábor és Orosz Ferenc, IV. matematika