Kombinatorikus Optimalizálás

IV. Prog Mat diszkrét és opkut sávok

Vizsgatematika

Előadás: Csutörtök 9:30 - 10:00, 2-712
Gyakorlat: első feladatsor - második feladatsor - harmadik feladatsor

A félév legnagyobb részében használható könyv:

Cormen-Leiserson-Rivest-Stein: Algoritmusok.

Vizsgaidőpontok

 • Junius 3, pentek
 • Junius 10, pentek
 • Junius 24, pentek
 • Julius 8, pentek Kezdés 10:00-kor, déli tömb 3-607.

  Tematika *: nincs a Cormen-Leiserson-Rivestben

  Február 16.

  Legrövidebb utak
 • Szélességi keresés, FIFO
 • 0-1 élhosszak, módosított FIFO-LIFO
 • Editálási távolság, diff *

  Február 23.

 • Dijkstra, helyesség bizonyítással
 • Bellman-Ford, helyesség bizonyítással

  Március 2.

  Legrövidebb utak

 • Mátrixszorzás-típusú algoritmus
 • Floyd-Warshall legrövidebb út algoritmus

  Dinamikus programozás

 • Mátrixlánc szorzás
 • Konvex sokszög háromszögelése
 • Maximális konvex rész

  Március 16.

  Minimum feszítőfák
 • Prim algoritmus, kék szabály, Dijkstrával hasonlóság
 • Kruskal algoritmus

  Március 23.

  Matroidok:
 • a mohó algoritmus helyessége és a matroid-tulajdonságok ekvivalensek.
 • Bázis, független, kör, vágás, rang. *
 • Síkgráf duálisa. *
 • Matroid dualitás és az óvatos algoritmus. *
  A piros szabály

  Március 30.

  Johnson legrövidebb ut algoritmusa, átidőzítés.

  Bináris számláló növelése, potenciálfüggvények.

  Páros gráf párosítása, Konig és Hall tételek

  Április 6.

  A Ford-Fulkerson folyamalgoritmus és a max folyam - min vágás tétel
  Páros gráf párosítása mint a folyam speciális esete

  Április 20.

  A távolságcímkéző folyamalgoritmus, pszeudokód és mélységi keresés*
  Távolságcímkéző folyamalgoritmus *
 • távolságcímke tulajdonság megőrződik *
 • éllistát átcímkézésenként elég egyszer végignézni *
 • két átcímkézésenként max egy telítés *

  Április 27.

  Az előfolyam algoritmus.
 • Pozitív többletből vezet s-be r > 0 él
 • d (v) < 2n
 • Ha nincs többlet, nincs javító út
  Az előfolyam algoritmus analízise: potenciál a nem telítő pumpák számának becslésére

  Május 4.

  Közelítő algoritmusok
 • Mohó közelítés az éllefogás (= csúcsfedés = vertex cover) problémára. 35.1. fejezet
 • A párosítás/éllefogás (vertex cover) IP megfogalmazása, relaxált, duális
 • Közelítő éllefogás LP kerekítéssel. 35.4. fejezet

  Május 11.

  Közelítő algoritmusok és lineáris programozás II.
  A mohó algoritmus vizsgálata primál/duál módszerrel* A halmazfedés (set cover) probléma (35.3. fejezet) a könyvhöz képest kicsit módosított, LP dualitásos bizonyítása:
 • bevezethetünk w_S költséget a halmazokon, ez kerül c_x definíciójában a számlálóba
 • a (35.9) egyenlőtlenség valójában egyenlőség
 • a (35.10) egyenlőtlenség kicsit egyszerűbben bizonyítható, ha az S pontjait rendezzük fedésük sorrendjében és az i-edik x pontra bizonyítjuk, hogy c_x <= w_S / (|S| - i - 1)

  Páros gráf párosítás LP mindig van egész optimum megoldása (totális unimodularitás)


  Vissza a nyitólapra