Aktuális félév (2009-2010 ősz)        (korábbi félévek)       

 

Fogadóóra: kedd 12-14,  3-616 (de e-mailen történő egyeztetés alapján máskor is lehet konzultálni).

 

Véges matematika gyakorlat elsőéveseknek

 

Zh időpontok és helyszínek

 

Október 12. 17.30-19.00     É 0.83 (Gács András két alapszintes és Mészáros Gábor középszintes csoportja) és É  -1.75 (mindenki más)

November 23. 17.30-19.00     É  -1.75 és É 0.83

 

Feladatsorok

 

1. feladatsor   pdf                                    

2. feladatsor   pdf

3. feladatsor   pdf

4. feladatsor   pdf

5. feladatsor   pdf

gyakorló feladatsor az 1. zh-hoz   pdf

6. feladatsor   pdf

 

Kombinatorikai feladatmegoldó gyakorlat (Diszkrét matematika blokk 1) negyedéveseknek

 

1. zh: november 3. (Szünet utáni első óra)

 

Feladatsorok

 

 1. feladatsor  pdf

 2. feladatsor  pdf

 3. feladatsor  pdf

 4. feladatsor  pdf

 

 

 

 

Véges matematika levelező matematikatanári mesterszakosoknak (MFK)

 

 

Az órák nagy része előadás lesz otthon megoldandó feladatsorokkal. A számonkérés módját az első alkalommal fogjuk megbeszélni.

 

Ajánlott irodalom

(Az előadásokon készített jegyzet, illetve a kiosztott feladatsorok és segédanyagok elegendőek lesznek a jegyszerzéshez, de szükség esetén az alábbiak segíthetik a jobb megértést vagy gyakorlást.)

Katona, Recski, Szabó: A számítástudomány alapjai, Typotex Kiadó 2002.

Lovász, Pelikán, Vesztergombi, Diszkrét matematika, Typotex Kiadó 2006.

Elekes György: Véges matematika példatár, ELTE jegyzet,  Eötvös Kiadó, Budapest, 1992. (letölthető változat: Kombinatorika feladatok Elekes György honlapján)  

Friedl Katalin, Recski Andás, Simonyi Gábor: Gráfelméleti feladatok, Typotex Kiadó, Budapest, 2006.

Matematika feladatgyűjtemény I a középiskolák számára, Nemzeti Tankönyvkiadó.

 

 

Első két alkalom (szeptember 4., október 16.)

 

Mivel a főiskolán már szerepelt valamennyi véges matematika, sokat segítene, ha át tudná mindenki nézni az első alkalomra a már tanultakat (ismétléses és ismétlés nélküli permutációk, variációk és kombinációk számára vonatkozó képletek levezetése, Pascal háromszög, szita formula).  A fenti képletek mellett az egyszerű leszámlálási trükkök felfrissítéséhez segíthet a következő feladatsor:

 

  1. feladatsor  pdf

 

Ezt nem fogom számon kérni, de az előadás elején viszonylag nagy sebességgel szeretnék végigmenni olyan leszámlálási alapötleteken, melyeket mindenki nagyjából ismer, de módszeresen talán nem tanulta, ezt sokkal könnyebb lesz követni annak, aki előtte átgondolja ezt a sort.

 

Az első alkalommal az alábbiakról lesz szó:

 

Az első két előadás tervezett vázlata  pdf

 

Feladatsor az első két előadáshoz   pdf     megoldások  pdf

 

3. alkalom (november 20.)

 

A 3. találkozón (november 20.) lesz egy 45 perces zh az első két előadás és az ehhez kapcsolódó feladatsor anyagából.

 

4. alkalom (december 4.)