MTA Kilépések

 1. Thomas M. Jovin, tiszteleti tag (2007), biológia, lemondott: 2016.okt.8.
 2. Hernád Istvan Robert (Stevan Harnad) kulso tag (2001), pszichologia, 1945.06.02, lemondott: 2016.okt.8.
 3. Israel Pecht, tiszteleti tag (2007), immunologia, Weizmann, 1937.06.28, lemondott: 2016. okt.11
 4. Torsten N. Wiesel, tiszteleti tag (2007), neurobiológia, 1924.06.03, lemondott: 2016. okt.17
 5. Daniel Clement Dennett, tiszteleti tag, analitikus filozofia, lemondott: 2016. okt.17
 6. Somogyi Peter, rendes tag, neurobiologia, lemodott: 2020. julius ? Kenesei Istvan: A vilag bus tengere, Elet es Irodalom, 2020.07.31.

Nyílt levél

Tisztelt Elnök Úr!
E levél aláírói, a Magyar Tudományos Akadémia különböző világnézetű és szakmai érdeklődésű tagjai és doktorai, aggodalmunkat fejezzük ki a Magyarországon az utóbbi néhány évben végbemenő antidemokratikus folyamatok, különösen a sajtószabadság veszélyeztetése miatt. Igen károsnak tartjuk az Alkotmány olyan módosításait, amelyek csökkentik a demokratikus államokra jellemző fékek és ellensúlyok szerepét, és a menekültválságot felhasználva idegengyűlöletet ébresztenek. Az oktatás, kutatás és az egészségügy súlyos válsága mellett különösen aggályosnak tartjuk a közmédiumok államosítását, kormányszócsőként történő használatát, és a meglévő független sajtóorgánumok felszámolását, így előbb az Origo átalakítását, majd a napokban a Népszabadság bezárását. Fontosnak tartjuk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia mint a hazai értelmiség egyik kiemelkedő képviselője és fóruma, részt vegyen ezeknek az össztársadalmi jelentőségű kérdéseknek a feltárásában és érdemi vita szervezésében. Aggodalmunkat különös súllyal támasztják alá azok a levelek, amelyeket az elmúlt napokban az MTA külső és tiszteleti tagjai Elnök úr részére juttattak el. A felvetett kérdések jelentőségét mutatják, hogy ezen köztiszteletben álló és hazánk sorsáért aggódó tudósok, hiányolva a magyar Akadémia megfelelő szerepvállalását, lemondtak akadémiai tagságukról. Tisztelettel kérjük Elnök urat, hogy az MTA vezetése mielőbb tárgyalja meg ezen kérdéseket és kötelezze el magát a mellett, hogy a magyar társadalom fent említett égető kérdéseiről tudományos feltárómunkát és vitasorozatot kezdeményez. Mivel levelünk fontos közügyeket érint, ezért azt egyidejűleg nyilvánosságra hozzuk. Tisztelettel (az aláírók névsorban):

 1. Ács Pál, irodalomtörténész, az MTA doktora
 2. Bazsa György, fiziko-kémikus, az MTA doktora,
 3. Csányi Vilmos, etológus, az MTA rendes tagja
 4. Erdélyi Ágnes, filozófus, az MTA doktora,
 5. Erős Ferenc pszichológus, az MTA doktora
 6. Falus András, biológus, az MTA rendes tagja
 7. Ferge Zsuzsa, szociológus, az MTA rendes tagja
 8. Györfi László, matematikus, az MTA rendes tagja
 9. Jánossy András, fizikus, az MTA rendes tagja
 10. Juhász István, matematikus, az MTA rendes tagja
 11. Kardos Julianna, vegyész, az MTA doktora
 12. Katona Gyula, matematikus, az MTA rendes tagja
 13. Kertesi Gábor, közgazdász, az MTA doktora
 14. Kertész János, fizikus, az MTA rendes tagja,
 15. Kornai András, matematikus, nyelvész, az MT doktora
 16. Krausz Tamás, történész, az MTA doktora
 17. Laki Mihály, közgazdász, az MTA doktora,
 18. Mellár Tamás, közgazdász, az MTA doktora,
 19. Nagy László, orvos-biológus, az MTA rendes tagja
 20. Radnóti Sándor, esztéta, filozófus, az MTA doktora
 21. Sali Attila, matematikus, az MTA doktora
 22. Sarkadi Balázs, orvos-biológus, az MTA rendes tagja,
 23. Solymosi Frigyes, kémikus, az MTA rendes tagja
 24. Somlai Péter, szociológus, az MTA doktora
 25. Szalai Erzsébet, szociológus, az MTA doktora
 26. Tóth Bálint, matematikus, az MTA doktora
 27. Váradi András, biokémikus, az MTA doktora
 28. Vicsek Tamás, fizikus, az MTA rendes tagja

"A nyílt levelet [...] nem azért küldtük el Lovász Lászlónak, mert elégedetlenek lennénk az MTA vezetésével," (Mellár Tamás) http://nepszava.hu/cikk/1109125-valaszol-mellar-tamas-kozgazdasz


A Stádium 28 kör honlapja.
Peticio, mentett

Rakusz Lajos nyilt levele
Tisztelt Elnök Úr!

Figyelmesen átolvastam a 168 óra hasábjain (2016. október 27.) az Akadémia társadalmi szerep vállalásával kapcsolatban megjelent írásokat, valamint az Önnel készített interjút. Megértem Önt. Azt kérem tisztelettel, Ön is próbáljon megérteni valakit, akinek a mostani politizálás ugyancsak nem tetszik, de az értelmiség hallgatása sem.

Ön éveken át dolgozott Bill Gates szellemi műhelyében, eminens részese a computer sciente diadalának. Mindenkinél jobban tudja tehát, hogy a XXI-ik században az országok felemelkedése (és pusztulása) a tudástól, a megszerzett ismeretek hasznosításától függ. Az is evidens Ön számára, s remélem, az akadémikus társainak is, hogy Magyarországon az oktatás, a tudás átadásának feltételei, s ezzel a jövő generációinak kilátásai évről évre gyorsulva romlanak! Azt pedig még inkább érzékelik, hogy a kutatás támogatása, s az elért kutatási eredmények hasznosítása, az innováció alakulása elmarad nem csupán az európai követelményektől, de hazánk lehetőségeitől is! Hogy versenyképességünk hanyatlása hosszú évek óta tart, s a 29-ik helyezésről 15 év alatt 40 hellyel csúsztunk hátra, s az utóbbi évben már hat hellyel zuhantunk vissza! Tudósaink által kivívott presztízsünk, s ezzel párhuzamosan megbecsülésünk a világban lassan a múltba vész. Ezek a tények.

Az Akadémia az értelmiség kiemelkedő teljesítményt felmutató-, nemzetközi presztízzsel is rendelkező, az ország legtekintélyesebb testülete. A Magyar Tudományos Akadémia felelőssége ebből fakadóan kiterjed a társadalom, az ország sorsának alakulására. Az Ön által képviselt testületnek kell (kellene) a legérzékenyebbnek lennie, s minden vitán felül, megfellebbezhetetlenül jeleznie, ha az ország rossz irányba halad, ha az emberi méltóság társadalmi méretekben sérül. Ha a modern világ értékeit a hatalom intézményesen leépíti, s azok egyre kevésbé érvényesülhetnek hazánkban. Mindez nem politikai álláspontok arányának a függvénye. A gyűlölködés elutasítása, az erkölcsi tisztaság és tisztesség elvárása az Európai Unióban nem politika-függő!

Ön a világ egyik legnagyobb tudósa, akit ennek megfelelő tisztelet övez. Az Ön szava súlyos. De a hallgatása még súlyosabb. Az egyik a felemelkedést segítheti, a másik belenyugvást szolgálja. Ezt mérlegelnie kell, ha tetszik, ha nem. Közismert, hogy a Magyar Tudományos Akadémia nem emelte fel szavát a rasszista nézetek tobzódása idején. Az Ön tudományterületén maradva: az Akadémia miért is nem vette tagjai közé Neumann Jánost 1937-ben? S ugyan ez évben az amerikai National Academy of Science miért választotta tagjai közé az akkori világ (mint kiderült) egyes számú matematikusát? Sokak szerint most Öné ez a kitüntető elismerés. És Ön nem megy, hanem jött az USÁ-ból. És nem “csupán” rasszizmusról van szó. Hanem az ország tönkretételéről.

A tudományos élet működésének egyik sarokpontja a függetlenség. Az autonómia. Sérültek ezek az elvek az utóbbi években? Igen. Megszűnt az OTKA? Igen. Mégis, az idei Közgyűlésükön megtapsolták azt a miniszterelnököt, aki kijelentette: mi, a kormány és az Akadémia „össze vagyunk láncolva.” Valóban? És ez tapsot érdemel?

Végezetül. Mit is tett a Nature folyóirat a 2000-ik év első számának címoldalára? „A XX-ik századot Budapesten csinálták.” A XXI-ik századnak még csak az elején vagyunk....

Minden jót kívánok Önnek, Elnök Úr

Budapest, 2016. november 4.

Rakusz Lajos a Kutatási, Technológiai és Innovációs Tanács egykori elnöke

Nepszava2016. nov 4
Az MTA-rol szolo index-cikkek gyujtemenye.
Juhasz Daniel: Az MTA nevet is kigyomlalnak a kutatointezetekbol, Nepszava, 2020.09.29.
Ujra kell gondolni az Akademia kuldeteset, interju Lovasz Laszloval, Nepszava, 2019.11.13
Balazs Zsuzsanna: Összeférhetetlenségi indítvánnyal vennék elejét, hogy az MTA élére pozícióhalmozó kerüljön, qubit, 2019.11.27
Hunyady György: Hogyan (ne) válasszunk akadémiai vezetőket?Elet es Irodalom, 2019.11.22
Lovász László: Nem tudom, nem kellett volna-e már lemondanom az MTA-törvény miatt, Nepszava, 2019.11.13
Kenesei Istvan: Igazságok, választások, Elet es Irodalom, 2019.11.08
Nem rúgatná ki kormánykritikus kollégáit az MTA-elnöki posztra esélyes Freund Tamás 2019.10.29
Juhasz Daniel: Rohamtempóban államosította az akadémiai kutatóintézeteket a kormány, de egyelőre nem tudja, mihez kezdjen velük, Nepszava, 2019.10.28
Pethő Tibor Pálinkás József: A „keresztény szabadság” értelmezhetetlen kifejezés, Magyar Hang, 2019.09.12
Gauss Károly Frigyes:Maróth számol, Elet es Irodalom, 2019.09.06
Kenesei István:„Érted dolgozom!”, Elet es Irodalom, 2019.09.06
Alkotmányjogi panaszt nyújtott be Lovász László, az MTA elnöke, mta.hu, 2019.09.03
A kormány célja a kutatás-fejlesztés és innováció rendszerének megerősítése, lokal.hu 2019.08.15 "A tájékoztatás szerint Maróth Miklós jelezte, minden kutatásra fordított állami támogatásnak kézzelfoghatóan meg kell térülnie a magyar gazdaság, és általában a magyar társadalom számára. A magyar gazdaság erősítéséhez több magyar szabadalomra és találmányra van szükség – mondta." (Maroth Miklos, MTI)
Tóth Ákos: Kísérleti nyulakká tették az akadémikusokat – Orbán Viktor átvette az irányítást a tudományban is, 168 ora, 2019.08.15
Az MTA-tól elvett intézetek folyosóin máris öncenzúráról beszélnek, Magyar Narancs, 2019.08.08.
MTA-ügy: a lojalitás mindenek felett, HVG, 2019.08.08
Lovász László levele az Akadémia kutatóinak és munkatársainak, mta.hu, 2019.08.06
Kolozsi Ádám: Kádárék tolmácsa, Orbán barátja, a magyar tudomány új vezetője, index.hu, 2019.08.05
Kenesei Istvan: ,,Hasznosabb a tudatlanság a képzettségnél'', Elet es Irodalom, 2019.08.02.
Maróth Miklós: Orbán azt mondta, „több pénzt akartam nekik adni, ebből lett a baj”, 24.hu, 2019.08.02
Juhasz Daniel: Bizonytalan tudosjovo, Nepszava, 2019.08.02.
A helyünkön maradunk, és harcolunk – Lovász László az MTA elleni kormányzati rohamról, 168 ora, 2019.08.01
Somogyi Péter: Nyílt levél Áder Jánosnak, 168ora.hu, 2019.07.25
The Czech Academy of Sciences urges the Hungarian president to defend academic freedom, 2019.07.22
Nóra Shenouda Teljesen másképp értelmezik az érintettek az MTA kutatóhálózatának átalakítását, hu.euronews.com, 2019.07.19
Mellar Tamas: Parlamenti színes 8., Elet es Irodalom, 2019.07.19
Kenesei Istvan: A lo kerdez, Elet es Irodalom, 2019.07.19
Az MTA BTK nyilatkozata az Origo és a Pesti Srácok az MTA Prémium Posztdoktori Programjáról írt cikkeiről
Német, osztrák és lengyel rektorok kérik, vonják vissza az MTA megcsonkításáról szóló törvényt, hvg.hu, 2019.07.16
A vegleges torvenyszoveg, parlament.hu, 2019.07.12
FAZ: Magyarország aláássa a tudomány szabadságát – az EU ölbe tett kézzel nézi, hoppa.hu, 2019.07.10
Palkovics levélben ismerte el, hogy nem mondott igazat index.hu, 2019.07.10
Palkovics levélben próbálja védeni az MTA megcsonkítását az aggódó német kutatók előtt, hvg.hu, 2019.07.09
Hungarian government takes control of research institutes despite outcry, Nature, 2019.07.08
A British Academy, a Royal Society, a Royal Society of Edinburgh es a Learned Society of Wales levele mta.hu, 2019.07.08
Kenesei Istvan: Hazugsagok haloja, Elet es Irodalom, 2019.07.05
Szabo Brigitta: Penzre megy a jatek, 168 ora, 2019.07.04
Havas Adam: Szimulált ellenállás. A tudományos mező alávetettsége és autonómiájának esélyei, merce.hu, 2019.06.17
Havas Adam: Egy elszalasztott esély?, merce.hu, 2019.06.30
Nem oké úgy kritizálni az MTA-t, hogy a szerzőnek halvány dunsztja sincs a témáról, merce.hu, 2019.06.23
Az MTA II. osztalyanak hatarozata, 2019.06.20.
A Kulturalis Bizottsag ulesenek jegyzokonyve, 2019.06.17.
Az utolsó töltényig fogunk harcolni – interjú Csaba Lászlóval, Nepszava, 2019.06.14
A parlamenti vita, 2019.06.12
Lovász László segélykiáltása: „Mi nem tudunk Bécsbe költözni. A magyarok támogassák az MTA-t!”, hvg.hu, 2019.06.12
International Press Conference 12.06.2019
International Science Council President issues statement on academic freedom in Hungary, 2019.06.12
Kenesei Istvan: Szabadság, tudomány, akadémia, Elet es Irodalom, 2019.06.07
Teczár Szilárd: ,,Mi vagyunk a radikalisok'', Orosz Ferenc es Szilagyi Emese az MTA harcarol, Magyar Narancs, 2019.06.06
Barat Jozsef: Előre a káoszba, 168 ora, 2019.06.06
A magyar orszaggyules Kulturalis Bizottsaga ulesenek jegyzokonyve, parlament.hu, 2019.06.05
MTA: latest government proposals do not guarantee freedom of science, and separation of research network still unjustified, 2019.06.05
Gabor Gyorgy, Kardos Andras: Übü király földjén, Infovilag, 2019.06.05
Az MTA közleménye az Országgyűlés Kulturális Bizottságában 2019. június 5-én történtekről, mta.hu, 2019.06.05
Végzetes lehet a tudományellenesség — interjú Bojár Gáborral, Nepszava 2019.06.03
A Magyar Helsinki Bizottsag allaspontja, www.helsinki.hu, 2019.06.01
Csató Katalin: Jelek, jelzések, Elet es Irodalom, 2019.05.24
Kenesei Istvan: Küldetéses vétó. Az MTA közgyűlése után, Elet es Irodalom, 2019.05.10
Palkovics: Valamit felreertett az MTA elnoke, szo nincs elmozdulasrol, HVG, 2019.05.10
Stumpf Andras: Megis az Akademianal marad a kutatohalozat? Exkluziv interju Lovasz Laszlo MTA-elnokkel, valaszonline.hu, 2019.05.10
Kenesei Istvan: Mit, miert, hogyan? Elet es Irodalom, 2019.04.26
Lovasz Laszlo: Sajnos voltak kutatok, akik elmentek, hvg.hu, 2019. apr. 23
Keller Alant Akos: Mi a kormany baja a Kozgazdasagtudomanyi Intezettel?, Magyar Narancs, 2019.03.28
Teczar Szilard: Pálinkás József az MTA-ügyről, a menesztéséről és az egyszemélyi irányítás veszélyeiről, Magyar Narancs, 2019.03.28
Kenesei Istvan: Az Akadémia tűzpróbája, Elet es Irodalom, 2019.03.22
Ezik Sandor: A tudosok megmutattak miert kell szegyenkeznie az ellenzeknek, azonnali.hu, 2019 feb. 14
Szucs Zoltan Gabor: Az MTA ugy wtf, merce, 2019.05.03
Teczar Szilard: Gyáva nyúl játék, Magyar Narancs, 2019.04.25
Tamas Pal: Az Akadémia három nagy baja, Nepszava, 2019.03.29
Teczar Szilard: Zsarolás vagy blöff?, Magyar Narancs, 2019.03.21
Magyari Peter: A kutatok elmelyedtek Palkovics Laszlo szavaiban es kellemetlen zavarokra leltek, 444.hu, 2019.03.20
Szilágyi Emőke Rita: "A Palkovics-terv esszenciáját az irigység felbuzdítása adja" Magyar Narancs, 2019.03.19
Forgacs Balint: Vegjatek az Akademian, Magyar Narancs, 2019.03.14
Toth Istvan Janos: Az MTA megcsonkitasanak egy lehetseges magyarazata, g7.hu, 2019.03.11
Váradi Balázs: Csak semmi politika! A tudomány pénze, Magyar Narancs, 2019.03.07
Berend T. Ivan: A Magyar Tudomanyos Akademia szetverese, Elet es Irodalom, 2019.03.01, 3. old
Riba Istvan: A koz jovolta, HVG, 2019.02.28
Juhasz Daniel: MTA: nem kérnek a Palkovics-tervből, Nepszava, 2019.02.27
Lovász László: "Nem cáfolom, hogy zsarolnak minket", Nepszava, 2019.02.19
Biro Veronika: Palkovics László üzent, a kutatóhálózatot is elvenné az MTA-tól, 168 ora, 2019.02.14
Elvonasi tunetek, HVG, 2019.02.14
Beklyok es jogositvanyok, Magyar Narancs, 2019.02.14
Szabadesesben vagyunk, Szucs Zoltan Gabor politologus a rezsim termeszeterol es az MTA ugyerol, Magyar Narancs, 2019.02.14
Válaszolt Orbán a külföldről hazacsábított tudósoknak az Akadémia ügyében, Magyar Narancs 2019.02.12
"Az akadémiai kutatóhálózat egy stadion árának töredékéből működik", Nepszava 2019.02.10
Marol tegnapra, Magyar Narancs 2019.02.07
Juhasz Daniel: MTA–botrany: ,,Ez mar a tudomany csodjet jeletheti'', Nepszava, 2019.02.05
Juhasz Daniel: Palkovics nem kegyelmez az MTA-nak, Nepszava, 2019.01.10
A stilus az ember, HVG, 2018.12.13
Elvonasi tunetek az mta-nal, Nepszava, 2018.12.08
Lovász László: Úgy látszik, nem bíznak bennünk, 168 ora, 2018.11.08
Leket kapott a hajo, interju Freund Tamassal, HVG, 2018.07.26
MTA "államosítása": Freund Tamás kilép a kormánypárti professzorkörből, hvg.hu, 2018.06.29
Barat Jozsef: Nemzeti Tudomanyos Akademia?, Barat Jozsef: Csanyi Vilmos: Cinkelt lapok, 168 ora, 2018.06.21
Listazott kutatok, 444.hu, 2018.06.20
Juhasz Daniel:Nem ilyen reformot akartak a tudósok, Nepszava, 2018.06.19
Juhasz Daniel: Forronganak az akademikusok, Nepszava, 2018.06.18
Orbán pitbulljában megbíznak az MTA-nál, de másban már nem, hvg, 2018.06.15
„…a Kormány nem akarja csökkenteni az Akadémia költségvetését, nem akarja átvenni az akadémiai kutatóintézeteket, és átadni sem az egyetemeknek, a továbbiakban is az Akadémia autonóm döntése marad, hogy ezeket az intézeteket hogyan kívánja a jövőben menedzselni. A Kormány nem akarja, hogy az Akadémia kutatóintézetei csak azokkal a tudományterületekkel foglalkozzanak, amelyek a technológia és innováció területei közé sorolhatóak. A Kormány nem akarja azt, hogy az Akadémiáról a kutatóintézetek – ahogy ez más országokban megtörtént – leválasztásra kerüljenek.” (Palkovics László, 2018. június 15-n, az MTA Elnöksége rendkívüli ülésén, jegyzőkönyv)
"A zsidók ugyanis az iszlám kultúrájában nôttek fel, a mindennapi életben anyanyelvükként az arabot beszélték, következésképp a reconquista idején legjobb esetben is megbízhatat- lan, de sokkal inkább ellenséges elemnek számítottak a keresztény királyság szempontjából. Puszta létük, kulturális elkötelezettségük, neveltetésük az iszlám vi- lághoz való kapcsolódás és muszlim gyökerei miatt (?) mind fenyegetést jelentett a még meg nem szilárdult [...] királyságnak. Voltaképpen ennek a keresztény királyságnak színre behódolt, ám szíve mélyén még- is az iszlámhoz húzó, tehát igazi arcát rejtegetô, [...] potenciálisan az ötödik hadoszlop szerepét be- töltô rétegnek a fölkutatására és leleplezésére hozta létre az új spanyol királyság az alapjában véve bizton- ságpolitikai céllal m?ködô vizsgáló bíróságot, közismert nevén az inkvizíciót.”" (Maroth Miklos utoszava Jehuda Hallévi: Kuzári Érvek és bizonyítékok könyve a megvetett vallás védelmében forditasahoz, 2004, idezi Tatar Gyorgy Dezorientalizmus), Buksz, 2005)
ADF: ELI-ALPS: az elszuperált lézer
akademikusok:
Bollobas Bela
Magyarorszag nem hajlando ongyilkos lenni — cambridge-i matematikus a Makronomnak, makronom.mandiner.hu, 2019.05.06
Gruner Gyorgy
Buldozerrel innovalni? Itt a nagy Gruner–Szathmary vita az MTA-rol, valasz.hu, 2019.02.25
Mezei Ferenc
Ezert tamadt az Akadamia a magyar kormanyra, origo, 2019.05.05
Peter Komjath
Last modified: Sun Nov 8 08:14:17 CET 2020