Levél a Magyar Narancshoz

A New York Academy of Sciences, New York város negyvenötezer taggal rendelkező, természettudományos ismeretterjesztő szervezete 1817 óta működik. Ismeretterjesztő, tudománynépszerűsítő előadásokat, konferenciákat, vitákat szerveznek az alap-, mérnöki és orvostudományok köréből. Tagjai az évi 95 (nem USA-belieknek: 115) dolláros tagsági díj fejében nemcsak tájékoztatókat kapnak ezekről a rendezvényekről, tudományos újdonságokról, de a konferenciák cikkeit tematikus számokba rendező Annals of the New York Academy of Sciences folyóirat köteteit is megkapják. Bárki percek alatt beléphet az intézmény tagjai sorába, aki meglátogatja a www.nyas.org weblapot és érvényes hitelkártyája van. A New York Academy of Sciences intenzív, magyar fogalmak szerint agresszív tagszervezési kampányt folytat. Vásárolt címlistákon szereplő személyeknek ismételten perszonalizált brosúrát küld, amely az előnyök felsorolása után névre szóló díszes tagsági okirat képével így fejeződik be: Professzor XXX, az alábbi okirat bekeretezésre alkalmas, nagyított változatát azonnal megkapja, mihelyt a lap alján levő visszajelzését (tehát a tagsági díj befizetését) feldolgoztuk. Maga a brosúra tehát, az okirat-kép ellenére, nem állítja, hogy az illető már tagja lenne a szűkkörű szervezetnek.

Ehhez már csak ennyit lehet hozzáfűzni: Ámde egészen fiatal lánykák és öreg tudósok hiszékenysége korlátlan. Meg a főszerkesztőké is.