Matematikai analízis

A matematikai analízis alapjai      (pdf)
(A matematikai analízis logikai (LOG), halmazelméleti (ENS), algebrai
(ALG) és topológiai (TOP) alapjai. Bevezetés a matematikai struktúrák
elméletébe (STR).)                          

A matematikai analízis elemei I.     (pdf)
(Valós és komplex számok (REA). Elemi függvényanalízis (REA).  Függ-
vényterek és függvényalgebrák (ESP). Metrikus terek (MET).)     

A matematikai analízis elemei II.    (pdf)
(Folytonos lineáris és multilineáris operátorok (LIN). Differenciál- 
elmélet (DIF). Additív halmazfüggvények és mértékek (MES). Integrál- 
elmélet (INT). A geometriai integrálelmélet alapjai (GEO).  Cauchy- 
feladatok (GEO).)                          

A matematikai analízis elemei III.    (pdf)
(Holomorf függvények (HOL). A funkcionálanalízis elemei (FUN). Az ana-
litikus geometria elemei (GEA).)                   

A matematikai analízis elemei IV.    (pdf)
(Topologikus vektorterek (EVT). Kompakt konvex halmazok (CON). Normált
algebrák (ALN). Ortohálók (ORT).)                  

A matematikai analízis elemei V.     (pdf)
(Absztrakt harmonikus analízis (AHA). A topologikus integrálelmélet 
elemei (RAD).)                            

A matematikai analízis elemei VI.    (pdf)
(Differenciálható sokaságok (VAR). Vektormezők és kovariáns deriválá-
sok (VEC). Tenzormezők (TEN). Pszeudo-Riemann-sokaságok (RIE). Integ-
rálás differenciálható sokaság felett (INV)).            
 
A matematikai analízis elemei VII.    (pdf)
(Lie-csoportok és Lie-algebrák (LIE). Lie-csoportok differenciálható 
ábrázolásai (REP). Lie-csoportok folytonos unitér ábrázolásai (REP).)

Kristóf János